Menu

Referat 04. marts 2020

image

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2020.03.04 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lars M, Lasse, Lene og Niels

Afbud:

 

1. Drift

1.1 Trænermøde 2020

Dagsorden og indkaldelse udarbejdes

 • Lars D. har fremlagt udkast til dagsordenen.
 • Supplerende idéer tilføjet.
 • Lars D. udformer en endelig dagsorden, som bliver sendt ud.

 

1.2 Generalforsamling 2020

Dagsordener og indkaldelse udarbejdes

Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Indkaldelse til generalforsamling er lagt online.
 • Forslag til at få minimumsgrænse på antal bestyrelsesmedlemmer. Punktet udskydes.

1.3 DBU arrangementer hos Tommerup Boldklub
Evaluering af samarbejdet

 • Bestyrelsen er rigtig tilfreds med samarbejdet.
 • Både U13, U14 og U15 har nu arrangementer i Tommerup Boldklub.
 • Hjælp fra frivillige har båret samarbejdet fremad – de efterlyser flere guidelines.
 • Lars M. efterspørger program fra DBU, vedrørende arrangementerne.

1.4 OK - aftalen

Hvem har opgaven

 • OK skal fremtidig håndteres af frivillige, ikke længere bestyrelsen.
 • Opgaven skal konkretiseres over for de frivillige.

1.5 Klubtøjsdage

Orientering om og evaluering af dagene

 • Forældreforeningen stod for klubtøjsdagene. Begge dage havde 3 forældre. Primært bestående af U8 og U13. Lidt knapt fra de andre årgange, dog er det ikke bemærkelsesværdigt, da flere spillere købte dragt sidste år.

1.6 Kontingent senior

Indendørstræning tilbydes

 • Hvis kontingent skal stige, skal det aftales med Brylle Boldklub. Et forslag omkring indendørs er egenbetaling pr. gang.

1.7 Kasserer

 • Skal kasserer betales?
 • Nuværende kasserer, Lasse Andersen, vil gerne fortsætte som kasserer mod betaling, dog ikke som medlem af bestyrelsen.

 

2. Udvikling

2.1 Kamplederkursus / dommeruddannelse

Strategi for kamplederkurser

Nye dommere

 • Nuværende U13 hold får tilbudt kamplederkursus primo 2021.
 • Tommerup Boldklub har pt. 2 uddannede dommere.

2.2 DBU Fyn delegeret møde

Orientering fra Lars M. og Lars D. om delegeretmødet

 • Lars M. gav orientering omkring mødets indhold. Herunder ændringer i strukturen i S1 og S2.
 • DBU Fyn vil gerne dele breddefodbolden, så det nu bliver ud i DBU-bredde Vest og DBU-bredde øst, så gode idéer deles.
 • Positivt og spændende møde.

2.3 Kursus om frivillighed

Orientering fra Lars D. og Niels om kurset

 • Lars D. gav orientering omkring mødets indhold. Der kom indlæg om tiltag fra klubber rundt omkring. De to deltagende to mange brugbare tiltag med hjem. Som bestyrelse skal man turde at uddelegere opgave til andre frivillige. Den kommende bestyrelse vil diskutere og forsøge at implementere tiltagende.
 • Begge ser positivt på kurset.

2.4 Samlemærkeprojektet i samarbejde med SuperBrugsen

 • Lars D. har modtaget bekymringer, som nu er delt med bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne fortsætte med projektet. Forsøget har haft succes i udlandet, og bestyrelsen ser det som et sjovt/spændende tiltag. Fire foreninger fra byen deltager.

 

3. Orientering

3.1 Orientering fra Børneafdelingen

 • Tilgang ved U6/U7. Cirka 20 spillere tilmeldte
 • Intet nyt fra de andre årgange.

3.2 Orientering fra Ungdomsafdelingen

 • Intet nyt fra afdelingen

3.3 Orientering fra U19 / Senior afdelingen

 • Intet nyt fra afdelingen.

3.4 Orientering vedrørende Kiosk

 • Der er stille og rolig kommet indtægter for 2020, bl.a. grundet DBU arrangementer.

3.5 Orientering vedrørende udearealer

 • Vi har nu fået mulighed for at lave parkeringspladser – dette bliver gjort, når vejret bliver bedre.
 • Bestyrelsen vil gerne igen afholde en udeareals dag, hvor ”de gamle” hjælper til med diverse opgaver.

3.6 Orientering fra kassereren

 • Bestyrelsen orienteret omkring regnskabet.

 

4evt. 

Intet på evt.

 

5. Næste møde

Næste møde aftales efter generalforsamling.

Luk