Menu

Referat 16. august 2021

Bestyrelsesmøde mandag d. 16.08.2021

Deltager: Benjamin, Lars, Lene, Martin & Niels

 

  1. Kort nyt fra hvert medlem

Niels og Martin: Fodboldskolen er afviklet med succes.  

Lars: Arbejdsdag forløb godt, hvor mange forfaldende opgaver blev klaret – tak for hjælpen til alle de frivillige.

Udskiftningsboksene vil blive udskiftet, men datoen er endnu ikke kendt. I mellemtiden vil der være mulighed for at hente plasticstole, som kan sættes op ved udskiftningsboksene.

Parkeringspladsen vil i løbet af efteråret blive optegnet.

Græsbanerne er blevet optegnet med robot, men vi mangler en til at strege op.

Der vil blive opsat nyt gitter ved fjernsynet.

Der er lavet ny kode til indgang ved de ”nye” omklædningsrum.  

Der er kommet en del udmeldelser ved senior. Det er primært de ”ældre” spillere.

 

  1. Ny kasserer til næste generalforsamling?

Erstatning for Nicolaj? Ny træner til U12?

Der skal snakkes med de to suppleanter. Hvad er deres tanker omkring opgaver og indtræde i bestyrelsen. Derudover skal der arbejdes på at finde mulige medlemmer, som ønsker at indtræde ved næste generalforsamling.

Der skal findes ny kasserer, da nuværende kasserer Tina ønsker at udtræde ved næste generalforsamling. Bestyrelsen arbejder på at finde ny kasserer.

Der skal arbejdes på at finde ny træner/e til U12. Benjamin snakker med unge seniorspillere og evt. U19.

 

  1. Bemanding af Tutten efterår

Lene oplyser at en del er hoppet fra tutbemanding. Der er kommet to til, men vi mangler stadig flere kræfter til at hjælpe. Bestyrelsen skal forsøge at finde mulige emner, som vil hjælpe til.  

 

  1. Sponsoropkrævning 2021

Der vil blive opkrævet ved sponsor, efter der er sket kontingentopkrævning.  

 

  1. Aktiviteter efterår 2021

Fodboldfredag er lige oppe i overvejelserne – selve konceptet er der stor tilfredshed med. Det kræver dog mange kræfter, som der helst skal være flere frivillige omkring. Der er kommet forslag om at nedsætte det til en enkelt gang i efteråret, modsat de tre gange i foråret.

Bestyrelsen er enige om at der afholdes en fodboldfredag i efteråret (september).

Forslag om at holdene laver sociale aktiviteter, hvor der kan søges tilskud ved aktiepuljefonden.

Vi vil igen forsøge at afholde lasagneaftener før efterårsferien.

 

  1. Trænermøde

Onsdag d. 18.08.2021 afholdes der trænermøde.

Her vil der bl.a. blive afholdt et minikursus i førstehjælp.

Lars og Niels deltager fra bestyrelsen. 

 

  1. Strategi

Punktet udskydes.

 

  1. Renovering af omklædningsrum

Den tildelte pulje skal bruges, og projektet skal startes snarest.

Lars har startet den indledende kontakt med diverse håndværkere.

På næste møde går bestyrelsen rundt i omklædningsrummene, hvor forskellige idéer vil blive diskuteret.

 

  1. Planlægning af møder efterår 2021

3 møder i efteråret er planlagt.

 

  1. Pigehold 2013-2017- mulig opsplitning af hold.... Flere trænere.

Niels orienterer om pigeholdet, der netop er startet. Der mødte 24 piger op til første træning – generelt var det en stor succes blandt både trænere, spillere og forældre.

Der opleves stor aldersforskel (2013-2017), hvilket gør at det overvejes at splitte holdet op, såfremt der er nok spillere (og trænere!) til dette.

Niels og Lars snakker med forældre til næste træning.

 

11. Evt.

Martin har snakket med OB omkring Øens Hold i forhold til hjælp omkring bolddrenge, indløbsspillere og muligheden for at modtage billetter til vores forskellige hold.  

Der er indledt samarbejde med DBU og Tallerupskolen, hvor der vil blive afholdt et forløb på klubbens arealer.

Luk