Menu

Referat 30. november 2020

Bestyrelsesmøde d. 30/11/2020

 

Deltager: Benjamin, Lars, Lene, Martin, Nicolaj, Niels og Rasmus

 

Ingen afbud

 

  1. Nyt fra de enkelte medlemmers arbejdsområder

Lars har holdt kasserermøde med Tina samt formand og kasserer i Brylle BK, hvor aftaler faldt på plads til underskrift. Der blev tidligere givet tilskud på 50 kr. pr. spiller til afslutning for Oldboys og Veteran samt Senior – om det kører videre som et fast tiltag, diskuteres på andet møde.

Lars har skrevet til Poul (Brylle BK) og Claus (Verninge IK) med forslag om et møde omkring børnefodbold.

Tina skal have melding om hvilke trænere som skal have godtgørelse for efteråret 2020.  

 

Ønske fra U14 om at stille spillertøj og taske i klubben, så taskerne ikke fylder hjemme. Dette tillades og det overvejes samtidigt at indkøbe anden reol, som kan indeholde tasker for flere hold.

   

Billetsalget til DBU fodboldskole 2021 starter i morgen, tirsdag d. 01.12.2021. Der startes med at være åbnet for 64 personer. Martin gør reklame på bl.a. Facebook.

Niels har snakket med Totalbanken angående deres sponsorat – diskuteret internt.

 

  1. Strategi

Nicolaj har sendt spørgeskema rundt til forskellige. Deraf præsenterer han bestyrelsen omkring strategi og idéer blev vendt.

Der startes et strategisk udvalg bestående af Benjamin, Lars, Martin og Nicolaj, som returnerer med plan for kommende strategi.  

 

  1. Frivillighed/arbejdsdage/Årshjul

Frivillighed skal være en del af strategien.

De sikre opgaver skal lægges ind i årshjulet, så det er nemt at få overblik, hvis der er tvivl.

Der skal fastlægges faste arbejdsdage, hvor årlige opgaver samt andre opgaver er fastlagt på forhånd.

 

  1. Skole/Klub samarbejde

Martin har udarbejdet overblik over skole/klub samarbejde og hvordan det kan lykkedes. Bl.a. med forslag om at invitere til leg og bold på kunstgræsbanen, samt selv at besøge børnehaverne. Forslag om at invitere SFO til en dag med turnering på kunsten. Der arbejdes videre på dette ved strategimødet.

 

  1. Ansøgning til kommunen til renovering af klubhus?

Der er en klubhuspulje til 2021, med ansøgningsfrist 31-12-2020. Puljen er pt. på 400.000 kr. Vi vil gerne, men det kræver en ansøgning, bl.a. med indhentet tilbud og budget. Lars udarbejder en ansøgning, dog med tanke på, at der ikke er lang tid til at udarbejde en fyldestgørende ansøgning.

 

  1. Planlægning af møder i foråret 2021

25. januar kl. 19:00

01. marts kl. 19:00

07. april kl. 19:00

03. maj kl. 19:00

07. juni kl. 19:00

 

7. Evt.

Intet på evt. 

Luk