Menu

Referat 1. november 2021

Fremmødte: Benjamin, Lars, Lene, Niels & Rasmus

 

Renovering
Diverse tilbud er diskuteret samt diverse idéer gennemgået.
De forskellige håndværkere skal samles til et byggemøde, for at gennemgå processen og få endelig pris.

Status sponsor 2021/Sponsorstrategi 2022
Niels har fået kontakt med Albani i forhold til deres sponsorat.
Niels har opdateret bestyrelsen omkring status på forskellige sponsorer og betaling.

Vi skal være aktive omkring at opsøge sponsorere.

U12 trænere/U19 trænere/U7 træner
U12: Ny U12 træner har budt sig på banen, i form af senior spiller Robin. Han bliver tilbudt hjælp af to tidligere Tommerup BK ungdomsspillere. Bestyrelsen sætter stor pris på tilbuddet og vil meget gerne tage imod den tilbudte hjælp.
U19: Thomas fra U19 stopper ved udgangen af denne sæson. Bestyrelsen takker ham for den store hjælp igennem mange år. Benjamin fortsætter som træner.
Der aftales et møde blandt Lars, Benjamin og de tre seniortrænere.
U7: Niels har snakket med nogle forældre, som måske er interesseret i at overtage trænerrollen på U7 holdet. Niels tager videre kontakt, så der kan stables et team på benene.

Ny kasserer
Umiddelbart kan bestyrelsen ikke finde en kandidat.

Første løsning bliver at lave et opslag på Facebook, hvor der søges efter en kasserer. Lars kontakter Tina med henblik på at få et ugentligt/månedligt tidsestimat.


Fyrværkerisalg
Bestyrelsen har besluttet, at vi heller ikke tilbyder fyrværkerisalg i år.

Det Fynske fodboldunivers
DBU Fyn afholder det Fynske fodboldunivers, hvor forskellige fodboldfagfolk er gæster.

Bestyrelsen vil gerne tilbyde vores trænere at deltage til sådanne arrangementer.

Regler vedr fodbold og militærtjeneste
Der er kommet forespørgsel på, om man kan være kontingentfri medlem når man skal i militæret, ligesom det er tilfældet ved efterskoleelever.

En enig bestyrelse har truffet beslutning om, at der skal tilbydes kontingentfri medlemskab til medlemmer, som skal i militæret. Derved kan de fortsat hjælpe vefd kampe.

Lars vender det med Poul Krog og Brylle Boldklub.

Nyt koncept til DBU Fodboldskole
Der er åbnet mulighed for at afholde fodboldskole i påsken og samtidigt gøre det mere fleksibelt for os som klub.

Det skal koordineres med Brylle Boldklub hvorvidt de i sommeren 2022 afholder fodboldskole.

Webinar og møde vedr Ny Børnestrategi
Lars har været til formandsmøde i Assens. Her blev det vedtaget at der på skift afholdes kommunemeterskab. Vi får værtskabet i 2024 sammen med Brylle.
Her blev der ligeledes fremlagt en ny børnestrategi op til U12, som DBU har arbejdet på i længere tid. Af det fremkommer, at der fokuseres mere på trivsel fremfor resultater.
Man kan fremover blive DBU børneklub, hvor man får ”emblemer” eller lignede hvis man opfylder forskellige kriterier.
For at dette kan lykkes, skal klubben have en ”konsulent” der er bindeled mellem DBU, trænere og bestyrelsen.

Vært for Øens hold Cup 2022
Udskydes til næste gang

Min karriere i Tommerup Boldklub
Udskydes til næste gang

Evt.
Intet på evt.

Luk