Menu

Regler for Tommerup Boldklub

Regler for brug af klubhus og udeareal i Tommerup Boldklub

Nedenstående regler er lavet for at sikre, at der ikke opstår uheldige situationer i forbindelse med aktiviteter i Tommerup Boldklub. Det forventes, at alle medlemmer af klubben samt forældre m.fl. lever op til politikken og ånden i den.

Klubhuset

Klubhuset (inklusiv omklædningsrum) må kun benyttes inden for normal træningstid eller kamp, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Bliver der observeret personer i klubhuset uden for disse tidspunkter, vil konsekvensen være:

  • For spillere i Tommerup Boldklub og Team Tommerup vil man første gang blive straffet med 3 måneders karantæne.
  • For spillere i Tommerup Boldklub og Team Tommerup vil man anden gang blive anmeldt til politiet.
  • Personer der ikke har nogen tilknytning til Tommerup Boldklub eller Team Tommerup vil blive anmeldt til politiet første gang. 

BEMÆRK: Vi har overvågning af hele klubhuset, og dette vil blive brugt som eventuelt bevis. 

Bliver man fanget i at opholde sig i klubhuset, vil man blive tilbageholdt indtil en forælder eller politiet ankommer.

Observerer man personer uden for kamp eller træningstid, eller personer der ikke har noget at gøre i klubhuset, kan Ungdomsformand Lasse Andersen kontaktes på tlf. 31576898.

Udearealer

Alle er velkomne til at bruge Tommerup Boldklubs baner, dog kun i dagslys. Lyset må kun benyttes til træning og kamp, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen. Overtrædelse medfører bortvisning, og i gentagne tilfælde medfører det karantæne for ophold på Tommerup Boldklubs arealer.

Det er ikke tilladt for spillere eller andre under 18 år at drikke alkohol ved banerne, ligesom unge under 18 år ikke må nyde alkohol i omklædningsrummene eller de øvrige faciliteter i tilknytning til træningsanlægget.

Voksne må kun i meget begrænset omfang nyde alkohol i omklædningsrummene - og ikke samtidig med, at der er børn til stede.

Medlemmer må ikke optræde synligt påvirket i klubtøj i klubhuset eller på sportsområdet. Trænere må aldrig drikke alkohol sammen med ungdomsspillere.

Der er total rygeforbud i Tommerup Boldklubs lokaler (hele huset), og på kunstgræsbanen. 

Overtrædelse af regler for udeareal medfører bortvisning, og i gentagne tilfælde karantæne for ophold på Tommerup Boldklubs arealer.

 

Bestyrelsen i Tommerup Boldklub

 

Luk