Menu

Værdier og holdninger

Vi ønsker at fremstå som en fodboldklub  

Vi ønsker at fremstå som en fodboldklub, der har et godt omdømme blandt modstandere og dommere. Derfor ønsker vi at behandle alle modstanderhold og dommere ordentligt, således som det fremgår nedenfor. 

Klubbens regler 
Vi behandler dommere og modspillere med respekt. 

Dommere og modstanderhold skal kunne færdes trygt i omgivelserne, både på ude- og hjemmebane. Trænere/ledere samt spillere vil blive bortvist ved voldelig adfærd. 

Klubbens retningslinier 
Vi modtager modstandere og dommere ordentligt, når de besøger Tommerup. Det betyder, at vi byder dem velkommen og anviser omklædningsrum og bane. Modtagelsen kan ske af træner, holdleder eller forældre (aftales på det enkelte hold). 

Vi er klar med bolde m.m. når modstanderne ankommer. 

Vi spørger dommeren, om han vil have vand i pausen. 
Hvis det er koldt, tilbyder klubben at betale for te i pausen til både egne hold, modstanderhold og dommere. 

Vi har pligt til at "rette" hinanden til under kamp træner/leder imellem. 

Vi arbejder efter at få et forhold til alle dommere, der giver plads til saglig kritik / dialog træner og dommer imellem under og efter kamp. 

Uanset kampforløb og resultat siger vi altid tak for kamp til modstandere og dommere.

Årgangshop:

Grundlæggende er det i Tommerup Boldklub ikke muligt at årgangshoppe, enhver spiller på den årgang man tilhører eller efter klassetrinsreglen.

Hvis en eller flere spillere på en årgang grundet niveaumæssige, sociale eller andre årsager vurderes at passe bedre ind på en årgang ældre skal bestyrelsen straks involveres i dialogen mellem spiller, forældre og trænerne for de respektive årgange.

 

Årgangssammenlægning:

Grundlæggende er det i Tommerup Boldklub muligt at lægge to årgange sammen, som til enhver tid tilmeldes rækker i ældste årgang.

Hvis en sammenlægning vurderes at være den bedste løsning, for at give spillerne på begge årgange det bedst mulige tilbud til træning og kamp, skal bestyrelsen straks involveres i dialogen mellem spillerne, forældrene og trænerne for de respektive årgange.


Gældende ved både årgangshop og årgangssammenlægning er at det skal det vurderes grundigt hvilke fordele og ulemper det vil have for spiller/e, som ønskes flyttet og årgange, der ønskes sammenlagt, samt om det påvirker øvrige årgange.

Der tages ikke i tilfælde af ønske om årgangshop initiativ til at spiller/e træner med årgangen ældre før der har været dialog mellem trænere, spiller/e, forældre og et bestyrelsesmedlem, som indstiller til den øvrige bestyrelse hvilken løsning de ønsker, herefter træffer bestyrelsen den endelige beslutning.

 

Alkohol og rygning Udskriv side

Denne politik tager sigte på at sikre, at der undgås uheldige situationer i forbindelse med aktiviteterne i  Tommerup Boldklub. Det forventes, at alle medlemmer af klubben samt forældre m.fl. lever op til politikken og ånden i den. Politikken skal ses som et supplement til klubbens officielle målsætninger.

Alkohol
Fodbold og alkohol hører ikke sammen. Derfor er det ikke tilladt for spillere at drikke alkohol ved banerne, ligesom unge under 18 år ikke må nyde alkohol i omklædningsrummene eller i øvrige faciliteter i tilknytning til træningsanlægget.

Derudover forventer klubben, at

voksne kun i meget begrænset omfang nyder alkohol i omklædningsrummene - og aldrig samtidig med, at der er børn til stede 
medlemmer ikke optræder synlig påvirket i klubtøj i klubhuset eller på sportsområdet 
trænere aldrig drikker alkohol sammen med ungdomsspillere 
det på ungdomsture alene er voksne, der efter dagens aktiviteter og ikke sammen med børnene evt. nyder alkohol i moderat omfang
Trænere kan iværksætte sanktioner for spillere, der har drukket dagen før en kamp.

Rygning
Rygning er ikke sundt og fremmer ikke fodboldspillet. Derfor er der total rygeforbud i Tommerup Boldklub´s lokaler (hele huset)

Gode råd til forældrene Udskriv side

Vi er glade for - og sætter pris på - opbakning til klubbens arbejde med børnene. 
Vi forventer, at forældrene positivt vil medvirke i en turnusordning omkring vask af kamptøj og kørsel til udebanekampe, ligesom vi sætter pris på, at forældrene bakker op omkring sociale arrangementer i klubbens regi. 

Vi forventer ikke, at forældrene er til stede ved den almindelige træning, men er selvfølgelig glad for opbakning ved kampene.  

Alle er glade for jublende forældre ved sidelinien - men negative tilråb bør aldrig forekomme. 
Klubben forventer, at forældre ikke giver egne børn "særbehandling" eller særskilt belønning, men i stedet ser dem som del af det samlede hold. 
Klubben forventer, at forældrene overlader håndtering af skader under kamp og lignende til trænerne, medmindre trænerne beder om forældrenes hjælp. 
Klubben forventer, at forældrene undlader at blande sig i trænernes dispositioner eller dirigerer med spillerne på banen. Om nødvendigt vil træneren være parat til en drøftelse med forældrene efter kampen. 
Klubben forventer af både spillere, trænere og forældre, at man afholder sig fuldstændigt fra at kommentere modstandere og dommere. 
Sørg altid for at give penge med til Kørsel 
Klubben opfordrer trænerne til at afholde forældremøde for den enkelte årgang før (og evt. efter) udendørssæsonen. Her vil der være mulighed for, at trænerne/holdlederne sammen med forældrene kan drøfte sæsonens målsætninger, rammerne for årgangen/holdene, evt. stævnedeltagelse, regler osv.
 

10 gode råd til forældreopførsel på sidelinien Udskriv side

 

 1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det. 
    
 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn. 
    
 3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.  
    
 4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 
    
 5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 
    
 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. 
    
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.  
    
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.  
    
 9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
    
 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

 

 

Luk