Menu

Referat 10. august 2020

Bestyrelsesmøde 10-08-2020 kl. 19:00-22:00

 

Deltager: Benjamin, Lars, Lene, Martin & Niels

Afbud: Nicolaj

 

  1. Siden sidst.

Lars:

Græsslåning ændret fra mandag til både mandag og torsdag.

Der er bestilt nye bolde til U11 – de er dog blevet forsinket

 

Benjamin:

Der arbejdes på trænerbilleder.

 

Niels:

Der er tilmeldt hold fra U14 og op.

 

Martin: Fokus på Bold&Leg

 

Lene: Fokus på regler pt. vedrørende corona situationen

 

 

  1. Hvad gør vi med bold&leg samt U5-U6?

Martin har hængt sedler op i børnehaverne i lokalområder, samt opslag på FB. Der er kommet henvendelser på børn som gerne vil deltage, men ingen forældre som har meldt sig på trænertjansen.

 

Der vil blive overvejet at tilbyde 7-8 gange træning i løbet af efteråret, hvor Niels vil bistå hjælp som træner. Det vil blive udbudt til årgang 2015 og 2016. Hver onsdag mellem 16:30-17:30.

 

  1. Hvad ligger der i de opgaver vi har fordelt? (vi tager dem op der er tvivl om)

De små tvivlsspørgsmål er blevet vendt.

 

  1. Trænergodtgørelse. Debat og evt. beslutning om ny fordeling

Forslag:

Forældretrænere får fast beløb, som dækker omkostninger i forbindelse med kørsel.

Voksne trænere uden tilknytning til holdet, får ligeledes et fast beløb.

Ungetrænere får et fast beløb.

 

Målet er at motivere unge trænere, så de får lysten til senere selv at tage hold.

 

Forslag til aflønning

Ungdomstrænere får 300 pr. halvår (Til og med 13)

Ungdomstrænere fra 14-16 år 600 kr. pr. halvår

Trænere der træner 2 gange ugentligt får 1500 kr. pr. halvår

Trænere der træner 1 gange ugentligt får 1000 kr. pr. halvår.

 

Ovenstående forslag er vedtaget.

 

 

  1. Prioritering af nye ideer og projekter.

Går videre til næste møde

 

  1. Ansvarlig for ind-og udmeldelser? Kasserer eller bestyrelsesmedlem?

Benjamin tager foreløbigt ansvar for ind- og udmeldelser.

 

  1. Frikontingent for efterskolespillere.

Efterskolespillere forbliver medlem af klubben – uden betaling

 

  1. Kontingent-satser

U5-U6 (2015-2016) bliver foreløbigt sat til 250 kr. halvår

U7-U8 (2013-2014) bliver foreløbigt sat til 400 kr. halvår

U9-U10 (2011-2012) bliver foreløbigt sat til 550 kr. halvår

U11-U15 (2006-2010) bliver foreløbigt sat til 600 kr. halvår

U16 (2005) bliver foreløbigt sat til 700 kr. halvår

 

Ovenstående kontingent-satser er vedtaget.

 

  1. Er vi opdateret mht Corona

Der skal være papirhåndklæder til toilet og spray til tutten.

Lene sørger for indkøb.

 

  1. Evt.

Intet på evt.

Luk