Menu

Referat 11 April. 2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Tommerup Boldklub mandag den 11. april 2016,

kl. 19.00 – 22.00 i klubhuset

 

 

I mødet deltager:

Formand Kenneth Simonsen, Kasserer Anne Hansen, Lars Drejergaard, Jacob Kolath Rasmussen og Lars Zimsen.

Afbud:

Gitte K, Jacob K og Lasse A

 

 1. Opfølgning på sidste referat

  1. Klubaftener i foråret og aktivitetslokale

Der vil blive inviteret til fredag den 20. maj og fredag den 17. juni kl. 17.00 – 19.00 (U10 – U12) og

18.30 – 21.00 (U13+)

 

 1. Beslutningspunkter

  1. Tøjvask seniorer

Udvalgte medlemmer fra bestyrelsen deltager i et møde med seniorerne for at afklare deres aktive rolle i at varetage frivillige opgaver i klubben, som modydelser for de goder, som klubben stiller til rådighed for seniorerne. Her tænkes især på rollen som kampleder ved diverse stævner og kampe. Klubben betaler for vask af kamptøj, så der skal alene tjenes til vask af træningstøj.

  1. Sommerafslutning i klubben

Onsdag d. 22. juni kl. 17.30 – 20.30 for samtlige medlemmer. Der spilles kampe fordelt i årgange, straffespark etc. Omklædning og derefter kåringer, grillpølser og brød, øl og sodavand. Lars D sender udkast til drejebog, Jan K laver et udkast til invitation og sender til Lars Z som laver en googletilmelding.

  1. TEAM Tommerup og Team HøjFyn samarbejdsaftale sommer 2016 – 2017 for hvilke årgange

Da TB har minimum 21 spillere og Brylle maksimalt har 5 spillere i årgang 2005, er det i samråd med Brylle B blevet besluttet at der ikke bliver et formelt Team Tommerup samarbejde for årgang 2005 i sæsonen 2016/17. Flere af Bryllespillerne træner allerede i Tommerup om onsdagen og de fleste af dem flytter højst sandsynligt til Tommerup efter sommerferien, da de ikke kan stille et U12-hold i Brylle. Brylle har dog et ønske om at et U12 hold efter sommerferien spiller en kamp til en Byfest eller klubfest i Brylle, som vi selvfølgelig bakker op omkring.

  1. Øens Hold Spillerbesøg.

Det blev besluttet at vi søger i næste omgang.

 

 

 

 1. Drøftelsespunkter

  1. Fremtidig udvalgsstruktur

Kenneth og Lasse laver et oplæg til næste møde.

  1. Kampleder/Dommerliste

Dommerlisten er opdateret på website. Påsætningen af dommere og kampledere til forårets kampe og

stævner er næsten på plads. Der bliver tilføjer yderligere 1 kampleder på vores hjemmeside, idet Jeppe

Hansen også har givet tilsagn om at dømme.

  1. Sponsorstatus

Der er ikke indgået nye aftaler siden sidst, men der arbejdes med nye emner.

  1. Vært for Øens Hold Cup i weekenden, uge 41, 2016

Vi ønsker ikke at være vært i denne omgang.

  1. Hvordan sikrer vi os, at de små årgange bliver startet op på en god måde?

Vi skal som klub være opmærksom på at den nye årgang U6 for en god start. Vi har især opmærksomhed på spillerrekruttering drenge/piger gennem en opsøgende indsats i børnehaverne. Det er bestyrelsens opfattelse at vi aktivt tager del i at sikre en god organisation omkring holdet og i særdeleshed trænerne.

  1. Fastsættelse af kontingent 2016-18 fremadrettet

Principielt er der fremadrettet en årlig kontingentstigning på kr. 50,-

  1. DBU Fyn kontaktpersoner

DBU Fyn har orienteret Jan K om forvirring af de kontaktpersoner vi har opgivet her. Lasse og Kenneth

tager hånd om opgaven, som sikkert skal rettes i kluboffice.

 

 1. Informationspunkter

  1. Orientering fra de enkelte afdelinger

   1. Børneafdelingen

 • Træningen er for alle startet ude. Super 3:3 græsbane.

 • U6/U7 mangler trænere. De nuværende vil ikke fortsætte. Martin arbejder selv videre med løsninger. Jan K er i dialog og bliver involveret, når Martin kontakter ham.

 • To nye trænere til U9 er på plads. De er klædt på med nøgler, træningsdragter, inspirationshæfter etc.

   1. Ungdomsafdelingen

    • Team Højfyn samarbejdet er kommet rigtig godt i gang, og har spillet deres første kamp. Alle, spiller som træner, virker tilfredse 

   2. Formanden

    • Kunstgræsbanen renoveres i skolesommerferien. Det forventes at tage 3 uger. Vi skal selv købe nye 11-mandsmål med net.

    • Vi deltager i skolernes….kenneth skriver videre.

    • Danske Bank har modtaget vores ansøgning angående indretning af klubhus med et aktivitetslokale. Svar umiddelbart før/efter sommerferien.

   3. Seniorafdelingen

 • Sæsonen er skudt i gang. Træningsindsatsen er stadig svingende, men overordnet set er der fremgang at spore. Både formmæssigt og spillemæssigt. 

 1. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  1. Indretning af klubhus (LD/JK)

  2. TEAM Tommerup samarbejdsaftale sommer 2016 – 2017 for hvilke årgange?