Menu

Referat 12. december 2022

Bestyrelsesmøde mandag den 12. december 2022 kl. 19:00
Deltager: Benjamin, Lars, Lene, Martin & Niels

1. Økonomi
Omkostningerne til renoveringen er blevet væsentlig dyrere end budgetteret.
Det betyder at kommende "større" projekter udskydes.


2. Nedlæggelse af klubhusets bestyrelse?
Lars har haft møde med Blondie og Jørgen ang. klushusets bestyrelse.
De vil gerne, at deres bestyrelsesposter i klubhusets bestyrelse. Det har dog været svært at finde, hvorfor der blev snakket om at nedlægge klubhusets bestyrelse, som i stedet vil blive overdraget til Tommerup Boldklub.
Lars har kontaktet Assens Kommune ift. hvad det vil betyde for klubben, at Tommerup Boldklub overtager alle aktiviteter fra klubhuset, herunder også økonomi.
Så snart vi ved mere, bliver der drøftet nærmere i bestyrelsen.


3. Fritidsklub i klubhus
Der er blevet snakket om en prøveperiode fra marts 23 til og med juni 23.
Bestyrelsen er som udgangspunkt enig i, at vi er villige til at acceptere prøveperioden, men der skal findes en rimelig aftale, så Tommerup Boldklub ikke økonomisk mister på dette.
Som udgangspunkt lukkes omklædningsrum, vaskerum, depot, kontor af for fritidsklubben.
Der skal arrangeres et møde med bestyrelsen i fritidsklubben.


4. Årshjul 2023. Opgaver/tiltag
Alle tilbagevendende/nye opgaver skal sættes i system, med ansvarsholder, tidspunkt for afholdelse m.m., så ingen opgaver går tabt.
Vi fordeler ansvar m.m. ud til næste møde i januar.


5. Vi hylder en frivillig
Forslag om at jævnligt at hylde en frivillig med en buket blomster, kurv, gavekort el. lign., hvor deres historie samtidig fortælles for offentligheden.
Dette møder stor opbakning fra bestyrelsen.


6. DBU
Vi får DBU drenge igen i 2023.
DBU piger kommer ikke fast.
Lene spørger, om hjælp til DBU i uge 13+14.
Lars kan hjælpe den 8. februar & 28. februar.
Der mangler en mere til ovenstående datoer, samt to til 25. april og 3. maj - den resterende del af bestyrelsen får tjekket op på arbejdskalenderen.


7. Stadionnavn
Stadionet bliver sponsoreret af Rema 1000, så stadionnavnet fra 1. januar bliver Rema 1000 Tommerup Stadion.
Skilte bliver leveret medio december.


8. Kamera i Tutten?
Der bliver ikke pt. installeret kamera i Tutten.


9. Ny revisor??
Morten Stahl ønsker at træde ud som revisor.
Thomas fortsætter, og forsøger at se, om han kan finde en overtager for Morten. Lykkedes det ikke, forsøger vi internt blandt forældre at finde en til at overtage.


10. Skadesbehandling
Møder pt. ikke opbakning fra bestyrelsen grundet økonomi.
Punktet tages op på et senere tidspunkt.


11. Kontingent forår 2023
Bestyrelsen har diskuteret nye kontingentsatser for 2023, grundet generelle prisstigninger m.m.
U5/U6 stiger til 400 kr.
U7/U8 stiger til 450 kr.
U19 stiger til 725 kr.
Lars snakker med Brylle Boldklub ift. kontingentsatser for fællesholdene.
Resten af holdene forbliver på samme niveau.


12. Hvor kan vi spare EL/Vand/Varme
Der er skruet lidt ned for varme på 1. etage, da brugen af denne er begrænset henover vinteren.
Vi slukker for de et af de to køleskabe til venstre i tutten, imens vintersæsonen er i gang.
Der bliver monteret dørpumpe ved hovedindgangen til nederste etage.
Der sættes timer på, så der bliver lavet varmt vand i fordelagtige timer, ift. forbrug. Forventelig i mellem 22:00-12:00. Dette efter anbefaling fra VVS'er.
Gulvvarmen sættes ned til 19-20 grader.
Henvise trænere og spillere til at holde alle døre lukket.


13. Julefrokost januar 2023
Julefrokost afholdes ikke i 2023.


14. Øens hold Cup marts
Øens hold har forespurgt om vi vil afholde Øens hold Cup til marts 2023.
Martin snakker videre med koordinator - bestyrelsen er positive.

 

Luk