Menu

Referat 13. januar 2020

image

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2020.01.13 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lars M, Lasse, Lene og Niels

Afbud: Rasmus

 

1. Drift

1.1 Generalforsamling 2020
Der skal rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Der afholdes generalforsamling onsdag d. 18/03.

1.2 DBU’s henvendelse om yderligere arrangementer hos Tommerup Boldklub 
Har vi i og omkring klubben frivillige kræfter til at bistå ved disse arrangementer?

 • Lene kontakter cykelklubben. Kan de være interesseret i at hjælpe ekstra til. Vi skal prøve at finde ekstra, hvis vi skal tage de ekstra arrangementer.
 • Allerede en frivillig har tilmeldt sig, men der skal tilmeldes flere.

1.3 DBU Fodboldskole 2020
Kan/skal Tommerup Boldklub afholde fodboldskole 2020

 • Tommerup Boldklub har ikke ressourcer til at afholde DBU fodboldskole i 2020. Vi henviser til andre skoler i nærområdet. Vi vil igen prøve at afholde i 2021.

1.4 Frivillige i Tommerup Boldklub
Rekruttering og fastholdelse af frivillige blandt klubbens medlemmer og forældre. Hvordan gør vi?

 • Vi vil afprøve et nyt frivilligt system. Hver årgang skal stille med 4 forældre, der hver årligt skal bidrage med 2X3 timer.

1.5 Kamptøj / trænertøj til næste sæson
U8 og U13 har behov for nyt kamptøj. Træningstøj, jakker mv. til klubbens medlemmer og trænere

 • U13 har fået sponsoreret 27 sæt.
 • U8 har ligeledes fået sponsoreret kampsæt.
 • Pt. eksisterer trænerjakke ikke.
 • Forældreforeningen afholder igen i år aften med prøve af træningstøj. Samme sæt som 2019. Dato bliver meldt ud senere.

1.6 Årets plakat

 • Der bliver udarbejdet kalender med alle årets kendte aktiviteter.

2. Udvikling

2.1 Sponsorer
Strategi for at pleje eksisterende og finde nye sponsorer

 • Niels plejer eksisterende sponsorere og kontakter dem vedrørende fornyelse.

2.2 Renovering af omklædning

 • Der bliver snakket med fagfolk, som kan give overblik.

2.3 Arbejds- / projektdag

 • Der skal nedskrives opgaver, som skal laves til denne dag. Dagen afholdes som udgangspunkt ultimo marts.

3. Orientering

3.1 Orientering fra Børneafdelingen

 • U6/U7 har cirka 25 tilmeldte og er kommet godt i gang.

3.2 Orientering fra Ungdomsafdelingen

 • Lars D. kom med opdatering vedrørende U15

3.3 Orientering fra U19 / Senior afdelingen

 • Ny træner på hold 1. Jesper S. (tidligere U19 træner) tiltræder.
 • Poul Krog fortsætter som træner på hold 2.

4. evt.

 • Intet på evt.

 

5. Næste møde

 • Næste møde afholdes ultimo februar
Luk