Menu

Referat 15. april 2024

Referat bestyrelsesmøde Tommerup BK d. 15/4-24

1. Nyt fra afdelingerne: I seniortruppen fungerer det godt med fælles træning, uden opdeling i 1. og 2. hold. Der er god stemning og højt fremmøde. Kvindeholdet har spillet sin første turneringskamp, det var en god oplevelse. I børne – og ungdomsafdelingerne går det også godt. Vi har generelt en pæn
medlemsfremgang.


2. Fordeling af opgaver: Niels overtager opgaven med sponsorer, Thomas står for kampledere og laver referat af bestyrelsesmøder. Sinja står fortsat for salg af klubtøj og Benjamin hjælper med hjemmeside, selvom de begge er udtrådt af
bestyrelsen.


3. Jubilæumsaktiviteter: Der er ca 40 tilmeldinger til frokost for tidligere
seniorspillere og trænere lørdag d. 4/5. Torsdag d. 2/5 får vi besøg af 4
superligaspillere fra OB som vil deltage i træning med ungdomsspillere. Martin
Nielsen (U12) står for koordinering af dette. Derudover arrangerer vi flere ”Fed
fodbold fredag” i løbet af sæsonen, d. 30/8 hyrer vi en boldjonglør til underholdning af børne/ungdomsspillere og d. 31/8 afholdes voksenfest.


4. Arbejdsdage: Det fungerede godt med arbejdsdage henover 4 på hinanden
følgende dage, dette koncept gentager vi i efteråret. Det er stadig et fokuspunkt at aktivere flere frivillige.


5. Overlevering fra DBU årsmøde og møde med entrepenørgården: DBU har
besluttet at bruge termen ”Forperson” fremover. Med hensyn til
entrepenørgården, så oplever vi en lidt mere imødekommende tilgang.


6. Mad til DBU-arrangementer: Efter Brugsens lukning har Oliver Hougaard (U19
spiller, træner U7/8) tilbudt at lave maden. Vi indkøber en ny ovn til formålet.


7. Status hjælpetrænere: Dette punkt udskydes til næste møde.


8. Ramsing Cup: Klubben betaler for en bus, da dette både letter logistikken og er en god oplevelse for børnene.

9. Ny terrasse: Renovering er i fuld gang, vi bestræber os på at være færdige inden jubilæumsfrokosten d. 4/5.10.

10. Fremtidsplaner: Vi har forskellige tiltag i støbeskeen, afhængigt af
hvilke økonomiske prioriteringer vi foretager: Udvidelse af boldrum, opførelse af
lille tribune, ekstra afdrag på gæld i klubhus.


11. Isbad: Er taget i brug, der er køleelementer i fryseren, man skal huske
at tømme og svabe.


12. Omklædning 5 til piger/kvinder: Vi undersøger muligheden for at sætte
et billede eller lignende på døren til omklædning 5, for at markere det er til
piger/kvinder.


13. Målmandstræning U10-U14: Vi undersøger muligheden for om én af
seniormålmændene vil træne drengene ind i mellem.


14. Eventuelt: Vi giver gavekort til årets konfirmander.

Referent: Thomas Josiasen

Luk