Menu

Referat 16. januar 2023

Bestyrelsesmøde mandag den 16. januar 2023.

 

Deltager: Benjamin, Dennis, Jeppe, Lars, Martin og Niels

 1. Juniorklub
 • Tilstede fra Juniorklubben er Torben og Jeanette
 • Lars har snakket med kommunen ift. lokaletilskud, men det er et større regnskab. Håbet er, at vi beholder det fulde lokaletilskud, imens Juniorklubben ikke modtager lokaletilskud.
 • Bliver vi trukket i lokaletilskud, når vi får en lejeindtægt? Lars og Torben (Juniorklubben) undersøger nærmere ved kommunen ift. økonomien i det, hvorefter det kan diskuteres videre.
 • Der er blevet snakket vilkår, som forsikring, brug af omklædning, påklædning indenfor (brug af sko), adgangsområder, indretning, inventar m.m. – Der bliver snakket nærmere om dette, så det er helt på plads inden opstart til marts.
 • Juniorklubben ønsker at bruge køkkenet til lavpraktisk brug. Dette møder ikke umiddelbart modstand fra Tommerup Boldklub.
 1. Øens hold Cup
 • Martin har informeret bestyrelsen om at Øens Hold kommer til Tommerup Boldklub 24-26 marts. Han har videregivet mulige indtægter pr. hold, spiller osv. Vi skal selv sørge for dommere, overnatning og bespisning. Desuden skal der være vagter på skolen samt andre frivillige til Tutten, madlavning m.m.
 • Tallerupskolen er booket
 • 5-mands, U8 og U9 deltager på 4 baner på kunstgræsbanen, fra fredag til søndag.
 • Martin afventer de nærmere detaljer fra Øens Hold og andre bekendte, som er bekendte med afholdelse af Øens Hold Cup.
 1. Aktiviteter 2023
 • Vi skal have lavet et årshjul for 2023, hvor datoer og ansvar står påført.
 • Lars har lavet en liste.
 • DBU talentcenter (Lene)
 • Arbejdsdage, forår og efterår. Til marts, i forlængelse af træning (Dennis)
 • DBU fodboldskole (Niels)
 • Børnehavearrangement, måske i marts, april (Martin)
 • Lasagnespisning før efterårsferien (Niels)
 • Klubstøjbestilling i marts (Lars)
 • Julefrokost/fest for frivillige/sponsorer – juni (Snakker videre om det ved næste møde)
 • Fed fodboldfredag, april el. maj (Benjamin og Jeppe)
 • Klubaktiesalg (Lars)
 • Øens hold cup (Martin)
 • Ramsing Cup tur (Martin)
 • Klubmesterskab i E-fodbold
 • Kamplederkursus, foråret (Benjamin)
 • Julekalendersalg (Lars)
 • Opstart af nye årgange efter sommer (Er i gang for 2023)
 1. Ny revisor, Lasse Lindholm
 • Lasse Lindholm har meldt sig klar som revisor
 1. Opløsning af klubbens forening
 • Lars har snakket med kommunen, som har givet grønt lys til at opløse foreningen.
 • Tommerup Boldklub overtager gæld og egenkapital.
 • Det skal først vedtages ved generalforsamlingen
 1. Ny fodboldskole
 • Niels beretter om NF Academy, som har forespurgt om muligheden for at afholde camp i Tommerup Boldklub i uge 7.
 • De har plads til op til 82 deltager, men deres håb er 50-60 ved os.
 • Niels og Dennis igangsætter og er til stede ved campen, dog er der træning på banen, som først skal flyttes (det sørger Jeppe for)
 1. Bold, leg og bevægelse, igen?
 • Jesper A. (nuværende U8 træner) starter det op til april. Martin hjælper ham i gang med diverse sager.
 1. Trænersituation U13
 • Robin stopper grundet tidsmangel.
 • Martin og Thomas (tidligere trænere for holdet) har tilbudt igen at blive trænere.
 • Andreas N. fortsætter.
 • Lars står klar som backup.
 1. Bemanding til DBU i foråret 2023
 • Udskydes/tages på Facebook
 1. Instruktionsmappe til Tutten
 1. Nye bander/nye sponsorer
 • Dennis har snakket med lidt forskellige, men pt. er det svært, grundet økonomien.
 1. Oprydning her og nu, og generelt
 • Der skal ryddes op på kontoret og køkkenet, hurtigst muligt.
 • Og ellers ryddes der generelt op i klubhuset.

13. evt.

Luk