Menu

Referat 17. januar 2022

Bestyrelsesmøde 17. januar 2022

Deltagere: Benjamin, Jeppe, Lars, Martin, Niels & Rasmus

Øens hold Cup Christian Nørkjær
Christian Nørkjær fra Øens hold præsenterer Øens hold og hvad det betyder at være værtsklub. Bestyrelsen er enige om, at det er noget vi går videre med. Martin undersøger med Tallerupskolen, om vi kan bruge deres klasselokaler


Renovering
Lars giver status: Omklædning 1, 2 og depot er gravet ud. Der er udfordringer ved den resterende del. Derfor skal der bruges ekstra weekend på udgravning.
Bestyrelsen skal overveje om vaskemaskinerne skal udskiftes, da de nuværende er gamle og har et stort strømforbrug – her er der overvejende enighed om, at det giver mening at udskifte dem i forbindelse med renoveringen.


Trænergodtgørelse
Følgende takster er vedtaget:

Hjælpetræner under 16 år: 300kr
Hjælpetræner fra 16-18 år: 600kr
Træner 1 gang om ugen over 18år: 1000kr
Træner 2 gang om ugen over18år: 1500kr
Træner 2 gange om ugen ikke-forældre med hovedansvar 2500kr
Seniortrænere aflønnes efter aftale.

De unge under 18 år får en windbreaker-jakke med navn.
De over 18 år får træningsdragt, shorts & t-shirt samt vinterjakke. Windbreaker betales selv ved mindre trænergodtgørelse.

Min “karriere” i Tommerup Boldklub
Bestyrelsen udarbejder fælles et udkast, som senest skal være klar til trænermødet.
Benjamin laver fælles dokument, hvor bestyrelsen fælles kan brainstorme og senere planlægge.


Strategi til opstart af de små til vinter/forår
Bestyrelsen diskuterer forskellige mulige strategier for opstart af de små.
Niels har kontakt med forældre, som muligvis kan overtage et hold. Derudover skal mindre hold adskilles. Niels starter 2017 hold op.
Derudover snakkes der om muligheder for at invitere de ældre børn fra børnehaverne til en formiddag el. eftermiddag i fodboldklubben, hvor der er fokus på fodbold og leg. Børnehaverne skal først og fremmest kontaktes, for at få en idé om det er noget for dem. Martin laver kontakter dem.


Søg Lions Tommerup
Man kan som forening søge donation ved Lions Tommerup til forskellige formål. Bestyrelsen snakker om flere forskellige forslag, eksempelvis nye 3-mands mål, til renoveringen, højtalere til banen og omklædningsrum med mere. Bestyrelsen er enige om at søge puljen, og snakker efterfølgende nærmere om hvad der skal søges om.

Klubhusregnskab
Lars har snakket med Blondie, Formand i klubhuset, om regnskabet i klubhuset.
TB gamle venner
Lars har fået en mail fra TB gamle venner, som er delt med bestyrelsen. Bestyrelsen hylder idéen om denne gruppe og vil gerne indgå i et ”samarbejde” med denne. F.eks. ”give” en væg til gruppen, hvor de kan hænge historier og billeder op. Lars tager kontakt.


Løn Teddy? Hjælp U19 tirsdag
Teddy kommer fremadrettet til at være en del af en trænerduo til førsteholdet, dog stadig med Sten som cheftræner. Poul Krog står for 2. holdets kampe.
Bestyrelsen diskuterer økonomien omkring hans løn og er nået til enighed om nyt beløb.


Samarbejde med Tommerup Fysioterapi?
Lars har haft en snak med Tommerup Fysioterapi om at tilknytte en fysioterapeut med speciale i sportsskader til klubben. Idéen er at fysioterapeuten f.eks. møder i klubben en gang hver måned i 2 timer om aftenen – trænerne skal ”indstille” spillere, som de mener har behov for et tjek.
Bestyrelsen er overvejende enige om at der skal være en prøveperiode, hvor behovet vurderes – Lars snakker med klinikken ift. pris og muligheder.


Klubtøj
Klubben afholder igen to aftener, hvor man kan prøve og købe klubtøj. Såfremt Markussen Sport har prøver hjemme før uge 6, er der forslag om at holde aftenerne i denne uge.
Nye trænere skal ligeledes tilbydes sæt som nævnt i punkt 3.


Deltagere til DBU Fyns delegeretmøde
Lars deltager.


Ramsing Cup 2022
Forslag om at klubben betaler holdgebyret. Spillergebyret betales af holdet holdkasse og evt. egenbetaling.
Fra U9/U10 foreslår bestyrelsen at forældre tager med. Resterende til og med U15 forslås at tage af sted. Det tages med på trænermødet.


Træneruddannelse C-licens
Martin har booket UEFA C1 kursus til fredag d. 25. marts og lørdag d. 26. marts. Det tilbydes som udgangspunkt til og med U12 trænerne. Kurset betales af klubben.


Evt.
Pigeraketten kommer lørdag d. 30. april.

Luk