Menu

Referat 17. maj 2023

Dagsorden bestyrelsesmøde den 17. maj kl. 19:00


1. Status/evaluering Juniorklub
Juniorklubben er inviteret på besøg, så vi kan lave en fælles evaluering, fra da de begyndte i start marts. Juniorklubben har tre repræsentanter tilstede.
Juniorklubben har oplevet, at det er en god base i klubhuset. De melder om god sammenhæng med boldbanerne og hallen tæt på. Det ligger samtidig godt, med relativ kort afstand fra både Tallerupskolen og Tommerup skole.
Der meldes generelt om, at de synes det går godt. Herunder nævner de også, at de synes det går godt med rengøring, hvilket bliver bakket op af bestyrelsen. Det aftales at Juniorklubben fremtidigt selv tager "vask" med hjem og dermed selv sørger for det.
De melder om gennemsnitlig omkring 20-25 deltagende pr. gang. De forventer, at der er flere deltagende efter sommer, hvor der allerede er dialog med SFO'en. De tror, at de kan samle op mod 40-50 deltagende efter sommer.
Der diskuteres, hvordan det fremtidige samarbejde kan se ud, herunder hvordan Juniorklubben bidrager til Tommerup Boldklub. Der skal laves en skriftlig aftale, hvor det specifikt fremgår, hvad Juniorklubben skal bidrage med, eventuelt for det kommende år, eller over en længere periode.
Her er der enighed om, at der afsættes et månedligt beløb, som videregår til renholdelse, vedligeholdelse, inventar og lignende. Der er givet godkendelse til denne metode fra kommunen.
Forslag om, at Juniorklubben opsætter skabe i kontoret, så der kan komme mere "styr" på kontoret.
Juniorklubben har bestyrelsesmøde tirsdag i uge 21, hvorefter de vender tilbage med deres forslag/udkast til en aftale. Men der er stor enighed om at samarbejdet fortsætter.

2. Fordeling diverse opgaver
Formand (Tegningsberettiget): Lars Drejergaard
Næstformand (Tegningsberettiget): Lene Juul
Seniorformand, herre: Lars Drejergaard
Ungdomsformand: Thomas Josiasen (U12 bliver omdannet til ungdomsafdelingen)
Børneformand: Niels Jørgensen
Seniorformand, kvinder: Lene Juul
Old Boys & Veteran formand: Lars Drejergaard
Bestyrelsesmedlemmer: Benjamin Diernisse, Jeppe Roulund, Sinja Damkjær
Kasserer: Charlotte Drejergaard (Ikke medlem af bestyrelsen)
Sponsoransvarlig: Sinja Damkjær
Tutten og klubhus: Lene Juul
Kunstgræskalender: Jeppe Roulund
Hjemmeside: Benjamin Diernisse
Klubaktier: Lars Drejergaard
Arbejdsdage: Thomas Josiasen (1. arbejdsdag den 10. juni)
Referater fra bestyrelsesmøder: Benjamin Diernisse

3. Klubtøj/bestyrelsestøj
Der er solgt/bestilt klubtøj, som efter planen bliver leveret før sommerferien.
Der er solgt omkring 40 sæt.
Der bliver bestilt jakke til bestyrelsen.

4. Fed Fredags fodbold
Der blev afholdt Fed Fredags fodbold den 27. april, som var en stor success.
Udover mange gæster, var der stort salg.
Vi har modtaget støtte til disse arrangementer, hvor vi snarest indkøber bl.a. Soundbox.
De idrætsstuderende, som var på besøg, var glade for arrangementet og vil gerne hjælpe til igen.
Der er enighed om, at vi forsøger igen fredag den 18. august og fredag den 22. september.
Lars kontakter de idrætsstuderende.

5. Bemanding af Tutten
Lene har ryddet op i sin gruppe, så vi nu har et overblik. Det betyder, at der pt. er få aktive, der kan trækkes på.
Der er tidligere forsøgt at skrive ud, men det har ikke været en stor succes. Det bedste er, at snakke med forældrene til træning og kamp.
Vi skal arbejde på, at der bliver en kultur på hvert hold, om at man sætter sig i tutten efter kamp og hygger sig. Det er noget, som trænerne opfordres til at indføre og samtidig skal der snakkes om det til forældremøder.
Lene udarbejder en manual, så man ved hvordan Tutten "virker".
Ambitionen er at Tutten er åbent til alle kampe og stævne i weekenden.

6. Ramsing Cup
Der er tilmeldt U9 (2 hold), U11 (1 hold), U13 (1 hold) og U16 (1 hold). Derfor er der samlet nok til en busfuld, hvilket bliver sponsoreret af klubben.

7. Granulat i Kunstgræsbanen
Der er kommet et EU-direktiv, som betyder at granulat skal udfases indenfor de næste 8 år.
Vi som bestyrelse er pt. ikke bekymret for dette, da der fortsat er mange år til at blive udviklet og blive klogere på området. Desuden er vi opmærksomme på, at Assens Kommune har kunstgræsbanen.

8. Sommerafslutning/fest/Fodbold Award
Det er forsent at indkalde og afholde sommerafslutning i år.
Bestyrelsen deltager igen i DBU Fyn Fodbold Award. I år inviteres trænerne med.

9. Nyt fra Dame Senior
Håbet er, at holdet er nok og klar til at blive tilmeldt en turnering efter sommer.
De har fået nye bolde og overtrækstrøjer.
De rykkes for indmelde sig i klubben.
Katrine har skaffet en ny træner, som står klar til at begynde hurtigt.

10. Nyt fra U10/U11
De skal spille 8-mands efter sommer, hvilket kan give udfodringer. Derfor har der været snak om at slå sig sammen med Brylle BK, men dette var der ikke opbakning til fra forældrene.
I stedet slåes de sammen med U12.

11. Nyt fra U19
Der startes nyt U19 hold efter sommer bestående af spillere fra primært årgang 2006, men suppleret med réele U16 spillere fra årgang 2008.

12. Byfornyelse
Martin, formand for lokalrådet har oplyst, at de har gang i byfornyelse, som bl.a. indkluderer planer for arealet umiddelbart mellem klubben og hallerne.
Lars har snakket idéer med lokalrådet.
Det er i det indledende stadie, men vi er positive stemt over at være med på råd.

13. Pris DBU-samlinger
Lars er kontaktet af vores kontaktperson fra DBU vedr. samlingerne vi afholder.
Lars læser beskeden op for resten af bestyrelsen, hvis hovedpunkt er fastsættelsen af prisen.
Lars har snakket med kommunen omkring banelejen, da de fastsætter denne. Det skal tages op på højere plan, da der ligger en aftale tilbage fra 2012.
Lars svarer DBU.

14. Status fodboldskole
Niels giver status.
90 er tilmeldt.
Både trænere og assistenter er på plads.
Der forventes stort køb i tutten.

15. Elektronisk kasseterminal
Der kommer krav om, at vi skal have elektronisk kasseterminal.
Niels indhenter tilbud, som han kan præsentere til et senere møde.

16. OB-billet-ansvarlig
Vi får 5 billetter til hver hjemmekamp igennem Øens Hold.
Thomas Josiasen tager denne og snakker selv med Martin.

17. Udlån af telt
Teltet til Ramsing Cup. Dette er blevet forhørt på, om man kan låne teltet.
Teltet tillades ikke udlånt.

18. Evt.
Alle der låner klubhuset skal betale 200 kr.

Luk