Menu

Referat 17 september 2018

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 17.09.2018 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Jacob V., Jakob S., Lars D., Lars M., Lene, Niels og Lasse.

Afbud: Kate

 

TEMA (40 min. 19:30 – 20:10)

1.1 Udvikling af klubben

- Indtægtsgivende aktiviteter / arrangementer

Forskellige aktiviteter og arrangementer er diskuteret. 

 

  • Status fra sidste møde ang. Søgning af fonde

Der er snakket projekter, der skal søges fonde til. 

 

DRIFT (60 min. 20:10 - 21:10)

2.1 Nye foldere

  • Der er sendt en mail rundt med vedhæftet oplæg til gennemlæsning

Grundlæggende godkendt. Små justeringer til folderen nævnt.

 

2.2 Kontingentbetaling

  • Der er en henvendelse om ændring af tidspunkt for kontingentopkrævning

Der er kommet forslag om kontingentbetaling oftere. Kontingentbetaling bliver ændret til halvårlig, dog først fra oktober 2019.  

 

2.3 Retningslinier vedr. årgangshop og årgangssammenlægning

  • Der er sendt en mail rundt med vedhæftet oplæg til gennemlæsning

Godkendt af bestyrelsen. Det bliver sendt rundt til trænere og bliver lagt på hjemmesiden.

 

2.4 Tommerup Efterskole

  • Hvordan hænger aftalen sammen for Tommerup Boldklub

Tommerup Efterskole låner vores faciliteter, mod vi låner deres indendørs hal.

 

ORIENTERING (20 min. 21:10 - 21:30)

3.1 Status på sponsorer

Der er kommet nye sponsorere. Nye bander er ligeså blevet påsat langs kunstgræsbanen.

 

3.2 Udskiftning af defekte brusere

Der er kontakt med VVS’er. Defekte brusere i omklædning 3,4 og 5 vil snart blive lavet.

 

3.3 Nye højtalere på kunsten

Der bliver sendt tilbud på ny forstærker, som kan tilkobles de nye højtalere omkring kunstgræsbanen.

 

3.4 Evt.

Ny koordinator til at tilmelde hold, både indendørs stævner og udendørs turneringer.

Der er tilkoblet klubrådgiver til Tommerup Boldklub. Han observerer træning for årgange til og med U15, samt laver træning for nogle af årgangene. Ydermere bliver der tilbudt C1 kursus.

 

3.5 Næste møde

Mandag den 29/10

Luk