Menu

Referat 19. april 2021

Virtuelt bestyrelsesmøde d. 19/04-2021 20:15-21:45

Deltagere: Benjamin, Lars, Martin, Nicolaj, Niels & Rasmus

 

 1. Status Fredagsbold

Martin har opdateret bestyrelsen på det kommende fredagsboldarrangement.

Torben og Henrik fra U9, samt Martin står for fredagsfodbold fredag d. 23/04.

Pt. er der 23 tilmeldte fra U7 til U11.

Der åbnes op for U14 også kan deltage.

 

 1. Klubtøj
  Der er nu åbent for at prøve klubtøj (dog kun udendørs). Trænere og koordinatorer er informeret, og holdende prøver løbende tøj. I år er det kun træningsdragt, og ikke shorts og t-shirts der kan bestilles.

Lars står for bestilling ved Markussen Sport

 

 1. Status Strategi
  Næste skridt er at fastsætte kortsigtet og langsigtet mål. Dette fastsættes snarligt, i forbindelse med et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen aftaler dato i maj – Nicolaj sender udkast til forskellige datoer.

 

 1. Arbejdsdag
  Der er lidt småprojekter, som ønskes lavet. Bl.a. nette, nedskæring af buske m.m.
  Gerne en weekend formiddag, hvor der appelleres til hjælp fra forskellige hold. Lars har liste med opgaver, der ønskes udført.

 

 1. Status Tutten
  Ikke så mange aktive, der vil hjælpe til i tutten ved hjemmestævner og kampe. Der er behov for mere hjælp

 

 1. U5/U6
  Niels melder om stor succes siden opstart d. 7. april. Der har cirka været 20 glade børn til de første to træningsdage.

Det har haft positiv effekt at der er hængt sedler op i børnehaverne.

Pt. er der to trænere og to trænerassistenter.

 

 1. Generalforsamling og regnskab
  Der må stadig ikke være større forsamlinger. Der må være op til 25 samlet indendørs efter 6. maj, hvorfor der bliver fastsat en dato efter der. Det bliver muligvis nødvendt med tilmelding til generalforsamlingen.

Lars opdaterer resten af bestyrelsen på regnskabet.

Bestyrelsen skal have underskrevet regnskabet hurtigst muligt.

 

 1. Omklædnings-Renovering 2022
  Der ligger en pulje til renovering af omklædningsrum og resterende afdeling under tutten. Der skal nedsættes et udvalg til at søsætte projektet, bestående af nogle fra bestyrelsen og nogle uden for bestyrelsen. Her skal der bl.a. udarbejdes budget, som skal sendes til kommunen.

Optimalt starter renoveringsarbejdet i januar 2022.

 

 1. Klubaktier
  er det solgt 72, så generel tilfredshed med nuværende salg. Der håbes på salg af flere klubaktier, så snart der igen må være tilskuere til Serie 1.

Første præmievinder er allerede udtrukket.

Fremlagt forslag om at nogle af pengene går til fællesspisning for diverse hold – godkendt af bestyrelsen.
Der nedskrives løbende idéer til den sociale støtte og der lægges op til at hvert hold kan ”ansøge” om en del af puljen.

 

 1. Sponsorindtægter 2021 (strategi)
  Der afventes lidt tid med opkrævning fra sponsorere. Niels begynder at opsøge sponsorere i maj måned.

Niels fremlægger forslag og ønske om at skabe et lokalt erhvervsnetværk, eksempelvis ved at samle vores forskellige sponsorere til et arrangement f.eks. i forbindelse med Serie 1 kamp.

 1. Frivillige til 2021 (strategi)
  Der fremsætter idé med at udarbejde et spørgeskema, hvor man kan krydse af, hvad man ønsker at lave af frivilligt arbejde for det kommende år, som udsendes primo hvert år. Bestyrelsen bakker op om denne idé. Lars udarbejder opgaver, Benjamin udarbejder spørgeskema, Nicolaj opsætter dokument med tekst til hver arbejdsopgave.

 12. Evt.

Benjamin indkøber gave til årets TB konfirmander.

Cirka 5 fra U14 har givet tilsagn om at de gerne vil høre mere om at være lokal dommer/kampleder – Benjamin og Lars afholder et minikursus.

Omkring 4 fra U14 har givet tilsagn om at de gerne vil høre mere om at være hjælpetrænere.

Luk