Menu

Referat 2. november 2020

 

Referat bestyrelsesmøde d. 2. november 2020

Deltagere: Benjamin, Lars, Lene, Martin, Nicolaj, Niels og Rasmus

 

 1. Kort nyt fra de enkelte medlemmer om ting som ikke står i dagsordenen.

Niels: 4-5-årige kom op og kører. Dog kun med cirka 5 deltagende. Der skal arbejdes i at få flere aktive til foråret. U9 indestævne i fyrtårnet søndag d. 8/11.

 

Benjamin: Tina overtager ind- og udmeldelser. Fremgang i ungdomsspillere som gerne vil være kampledere.

 

Lars: To seniorspillere er begyndt at hjælpe til som trænere på U14.

 

 1. Nye Coronaregler. Hvad tilbyder vi dem over 21 år?

Senior + U19 under 21 får egen tid – tirsdag 18:00-19:30.  

Senior over 21 skal lave turnusordning, hvor maksimalt 10 træner pr. træningspas. Tirsdag 19:45-21:00.

OldBoys/veteran skal lave turnusordning, hvor maksimalt 10 træner pr. træningspas.

 

Nicolaj sender opdateret træningstider ud.

 

Der er diskuteret frem og tilbage mht. omklædningsrum. Konklusionen er at omklædningsrummene lukkes, indtil videre resten af året. Reglerne gør at de er for små.   

 

 1. Ny økonomisk aftale med DBU

Der er ikke sket genforhandling siden aftalen blev indgået i 2018. Derfor skal den genforhandles. Priserne er diskuteret internt.

 

Lars snakker med DBU

 

 1. Julekalendersalg

U7-U14 sælger julekalendere. Der er cirka uddelt 10 pr. spiller. Klubben har i alt modtaget 700 kalendere, som allerede er i gang med at blive solgt.

Pengene går holdenes deltagelse ved Ramsing cup 2021

 

 1. Fodboldskole 2021

Niels vil gerne være skoleleder igen i 2021. Den bliver placeret i uge 27. Niels melder klubben til.

 

 

 1. Angsøgning DIF/DGI

Der er ny pulje, hvor Lars har søgt om støtte. Støtten er søgt for tab i driften.

 

 1. Status sponsorer

2/3 af udsendte fakturaer er indtil videre.

Målet er fremover at sende fakturaer samlet i starten af året. Derved betales der for kalenderår og alle fakturaer sendes ud samtidigt.  

Niels har styr på de forskellige aftaler.

Vi skal huske at pleje vores sponsorer.

 

 1. Nedlukning omkring jul pga. ingen rengøring?

Som aftalt i punkt. 2. er omklædningen lukket ned resten af året.

 1. december til 10. januar er hele klubben og alle faciliteter fuldstændig lukket ned.

 

 1. Betaling Dommer/kampleder til Vinterbold/træningskamp.

Klubben betaler kampledere og DBU Fyn dommer til vinterbold og 8-mands træningskampe.  

 

Alm. træningskampe stiller udeholdet med dommer (ved 11-mands kampe)

 

 1. Møde med Brylles bestyrelse inden jul.

Tina har spurgt om møde med Brylles kasserer og formand samt Lars.

 

Lars har foreslået at alle fra begge bestyrelser mødes.

 

Opbakning fra bestyrelsen til at mødes med bestyrelsen i Brylle BK.

 

Lars snakker med Poul Krog.  

 

 1. Frivillighed/arbejdsdage/Årshjul

Udskydes til møde d. 30/11

 

 1. Fremtidig strategi.

Udskydes til møde d. 30/11

 

13. Evt.

Intet på evt.

Luk