Menu

Referat 20. juni 2022

Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022


1.DBU Børneklub
- Benjamin har haft møde med DBU omkring DBU Børneklub. Informationer om dette fremlagt, og ud fra dette er det ikke noget vi går videre med som ene klub.
- Dog er der foreslag om, at vi snakker med andre klubber i lokalområdet, i forhold til deres tanker omkring DBU Børneklub. Lars spørger.

2.Trænermøde august dato og indhold.
- Forslag om at ændre på indholdet, så der er mere fokus på det fodboldfaglige fremfor koordination.
- Trænerbytte på tværs af holdene, hvor man f.eks. får en halv time til at træne en øvelse eller to med andet hold.
- Inspirationsoplæg fra en udefra om det at være træner og hvordan man bliver bedre til at inspirere hinanden på tværs af holdene. Lars kontaker Niklas V. fra OB.
- Forslag om venskabsklub for de enkelte hold.


3.Sponsorstatus nye og gamle
- Dennis ikke til stede, så status på nye sponsorere bliver udsat.
- Niels får koordineret med Dennis i forhold til nye sponsorere samt bander.
- Niels laver snarest opkrævning ved diverse sponsorere.


4.Børnehavedag
- Martin har ikke modtaget svar fra børnehaven, efter det skulle være vendt ved deres personalemøde. De bliver rykket for svar.


5.FodboldAward & indstilling til årets klub
- Snak om at indstille os til årets børne- og ungdomsklub.
- Laver/koordinere indstillingen til næste møde
- Lars bestiller billetter til bestyrelsen.

6.Arbejdsdag august
- Løradg den 13. august inviteres der til arbejdsdag fra 09:00-12:00.
- Der skal skrives til bl.a. senior og de gamle


7.Ramsing Cup
- U10 med to hold
- U11 med et hold
- U13 med et hold
- U16 med et hold

- Alle spillere kører med fællesbus til Ramsing

- Så snart vi kender programmet, bliver der givet detaljer ud til holdene.

- Enighed om, at der indkøbes et "party" telt, som bl.a. kan bruges til Ramsing Cup.

8.Gaver U15 trænere
- Lasse L. og Torben J. stopper begge som trænere for U15.
- Bestyrelsen er enige om, der indkøbes en kurv som tak for deres indsats.

9.Kontingentsatser ny sæson
- U5/U6/U7 efter sommer stiger til 350 kr.
-

10.Ordne praktiske opgaver klubhus
-


11. Evt.
- Prisen for en kasse øl forbliver 350 kr.
- Pris for at leje klubhus for trænere? Gøres gratis, dog med egen rengøring efter og evt. før, hvis det findes nødvendigt. Dog kun til særlige begivenheder.

Luk