Menu

Referat 21. februar 2022

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2022


Renovering (-vaskemaskiner, blødgøringsanlæg, vekselvarmer, loftslamper, bokse, massagebriks, bord i vaskerum, reoler vaskerum og depot mm.)
Status fra Lars: Det frivillige arbejde er slut – Der skal lyde en stor tak til alle frivillige.
Der kommer LED lys paneler op i de forskellige rum.
Lars laver en liste over opgaver der skal klares, som han lægger ud til resten af bestyrelsen, så de forskellige opgaver bliver fordelt ud.


Status Køleskabe køkken
Det gamle køleskab er gået i stykker og derfor fjernet. Der er sat et nyt køleskab i tutten. Niels efterspørger et mere ved Albani.


Sponsorstrategi 2022
Hvad er vores strategi for at fastholde og tiltrække sponsorer.
Målet er som minimum at bibeholde nuværende antal af sponsorer. For nuværende er der et par stykker på vej ind som sponsorere – Niels forsøger at opsøge nye sponsorere.
De sponsorerer der skal opkræves i år, bliver opkrævet for nyt sponsorat i det første halvår, og gerne så tidligt som muligt.
I forhold til at bibeholde sponsorer, skal vi tilbyde noget simpelt. F.eks. invitere dem til en seniorkamp med mad og drikke – Niels kommer med forskellige idéer til næste møde.
Vi vil ikke begrænse os til kun at have sponsorere fra 5690.


Tuttens bemanding forår
Lene skriver rundt til de forskellige, som har været aktive omkring tutten.
Der skal lægges vægt på, at bare en enkelt gang i tutten er rigtig fint.
Målet skal igen være at tutten har åbent til hver hjemmekamp/stævne i weekenden.


Børnehavedag
Martin har været i kontakt med de tre børnehaver rundt omkring, som alle er interesseret, men skal have det vendt på interne møder. De har selv ønske om det sker om formiddagen, gerne i den tidlige sommer.
Martin afventer tilbagemeldinger.


Min karriere i Tommerup BK
Benjamin laver udkast ud fra de punkter der er samlet i fællesdokument. Det bliver præsenteret til trænermødet, hvor trænere og koordinatorer har mulighed for at komme med input.


Ansøgning Lions og DIF/DGI
Der er forskellige idéer i fællesdokument.
Lars søger 3-mands mål ved DIF/DGI
Lars spørger


Øens hold uge 41
Der er 24 klasselokaler på Tallerupskolen, som skal bookes. Martin sørger for at arbejde videre i det.


Arbejdsdag forår
Der skal vaskes bander, lægges fliser ved de nye bokse, klippes laurbærbusk m.m. Denne dag skal planlægges til d. 27. marts kl. 12:00.


Kommunikation/svar/beskeder/info
Vi skal blive bedre til at få svaret hinanden på diverse informationer, beskeder m.m.

Trænermøde indhold
Benjamin laver udkast i samarbejde med Lars.


Børneattester
Der skal indhentes børneattester snarest


Fodboldskole til sommer
Tommerup BK afholder ikke fodboldskole til sommer. Vi venter i stedet til 2023.


Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling d. 24. marts kl. 19:30. Der inviteres til spisning kl. 19:00.


Evt.
Martin har opdateret omkring træneruddannelsen der tilbydes klubbens trænere.

Luk