Menu

Referat 23. august 2023

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. august 2023 kl. 19:00

Deltager: Benjamin, Lars, Niels, Thomas og Sinja

 

  1. Nye investeringer: Tribune, Udvidelse af boldrum, Nye terrassebrædder, ny airhockey

- Ny tribune, kan f.eks. søge materialer igennem Jem&Fix puljen

- Flere har foreslået udvidelse af boldrummet, da det er ved at være trængt. Vi får snarest et tilbud på dette.

- Terrassebrædderne skal snart udskiftes, her får vi tilbud på brædder fra Stark.

- Tilbygning bag målet, mod klubhuset

 

Vi afventer de to forskellige tilbud, før vi diskuterer videre.

 

2. 75 års jubilæum i 2024 - indhold?

- Inviterer et OB-hold?

- Sprede det ud over året, med forskellige arrangementer. Det kunne f.eks. være ifm. med 1. holdets kampe, invitere gamle spillere forbi til en hyldest, holde en jubilæumsfest, awards, koncert, fed-fodbold fredag, Øens Hold, beachsoccer, gadefodbold.

-  Bestyrelsen tænker videre, så det kan diskuteres til næste møde

 

3. Arbejdsdag/Betalt vedligehold?

- Det gror hurtigt rundt omkring banerne. Vi savner, at kommunen kommer oftere ud, men er klar over det er svært økonomisk.

- Lars har snakket med andre formænd i kommunen, hvor det er blevet foreslået, at vi selv passer de grønne arealer, for en sum penge fra kommunen. To andre formænd er tovholder på dette.

- Eventuelt kigger vi på, at det skal vedligeholdes fra egen lomme.

- Thomas snakker med Rasmus (seniortræner), om senior kan være behjælpelig med at udskifte net efter en træning.

 

4. EnergiFyn og OK-kampagne

- Hvis man bruger OKs app, når man tanker, får vi pt. dobbelt op.

- Sinja laver et udkast til brev vedr. EnergiFyn og OK.

 

5. DBU Børneklub?

- Vi har tidligere drøftet at være DBU Børneklub, men droppede dengang idéen, bl.a. da der skal ansættes en børneudviklingstræner, som f.eks. er med til at få implementeret metoderne på børneholdene.

- Til seneste formandsmøde, var der igen snak om DBU Børneklub, hvor det blev nævnt, at de klubber, som på Fyn er DBU Børneklub har haft stor succes, med bl.a. medlemstilgang.

- Onsdag den 30. august, kommer DBU forbi, for at uddybe yderligere, hvad DBU Børneklub går ud på. Niels og Lars deltager.

 

6. Trænergodtgørelse udbetalt i gavekort i byen??

- Det vil sende et godt signal til vores sponsorer, men det låser brugen af godtgørelsen. Nogle bruger det til dækning af benzin, til holdkassen eller andet og det ønsker vi ikke at fjerne, så vi bibeholder nuværende satser og betalingsmetode.

 

7. Kommunemesterskab indefodbold 2024

- Den 6. og 7. januar 2024 i Fyrtånet og i Brylle hallen. Vi arrangerer sammen med Brylle BK.

- Normalvis inviteres der fra U8 til U16.

- Lars har efterspurgt en drejebog fra andre formænd i kommunen.

- Til næste møde skal vi mere i dybden med kommunemesterskabet.

 

8. Nye regler børnefodbold

- Der er kommet nye regler i børnefodbolden, som trænerne er informeret om.

- Benjamin informerer kampledere.

 

9. Håndbold/fodbold-samarbejde

- Vi har før snakket om samarbejde med håndboldklubben. Håndboldklubben har nu taget kontakt med os, mhp. samarbejde.

- Snak om, at fra de små hold, kan det inddeles, så fodbold spilles om sommeren og håndbold spilles om vinteren. Det vil så betyde, at indendørs fodbold bliver droppet fra de mindste hold. Bestyrelsen kan se både fordele og ulemper ved et sådan samarbejde. 

- Bestyrelsen er enige om, at der skal nedsættes et lille udvalg fra hver bestyrelse, som kan diskutere videre.

 

10. Oprydning depot inkl. ekstra spilletøj?

- Vi mangler et overblik over, hvilket kamptøj vi har i klubben. Der er kun mærkater på de tasker, som står i depotet. 

- Sinja udarbejder et overblik, så det er helt tydeligt, hvad vi har.

 

11. Overskudsdeling Tutten

- Vedkommende, som står i Tutten, får en procentdel af salget til holdkassen. Procentsatsen foreslås til 20 %. Vi laver en forsøgsordning med dette forslag. Det skal informeres ud via f.eks. mail, facebook, direkte kontakt ved kamp/træning. Lene arbejder videre med dette.

 

12. Rekruttering af frivillige - spørgeskema

- Kan vi udarbejde et spørgeskema, hvor de enkelte medlemmer/forældre til medlemmer aktivt skal tage stilling til, hvad de kan hjælpe med af frivilligt arbejde, f.eks. pasning af tutten, arbejdsdage, Øens Hold m.m.

- Lars har hørt om en klub, som med succes indførte ovenstående. Lars forsøger at finde frem til denne klub, så vi kan få inspiration heraf.

- Forslag om, at forældre på hvert hold skal mødes lidt oftere, f.eks. til fællesspisning efter træning sammen med børnene. 

 

13. Evt.

- Benjamin meddeler, at han udtræder af bestyrelsen ved næste generalforsamling. 

 

Luk