Menu

Referat 24. april 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 24.04.2019 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lars M., Lasse, Niels og Rasmus.

Afbud: Lene

 

1 Drift

1.1 Sponsoransvarlig/e

Der bliver skabt overblik over hvornår der skal opkræves mm. Det bliver gjort af Lars M.

1.2 Ansvarsopgaver til sommerfesten

Lars D. har udarbejdet overblik over hvilke opgaver der skal udføres og hvem der udfører dem. Sendes rundt til resten af bestyrelsen.

1.3 Brug af klubhuset m/u alkohol

Alle hold har ret til at bruge klubhuset, til holdrelaterede aktiviteter.

2.000 kr. skal betales i depositum for brug af klubhuset med alkohol indblandet - Ydermere skal der stilles med 2 forældre/ansvarlige. Klubhuset skal afleveres ordentligt og pænt, senest middag dagen efter (HVIS der ikke spilles kamp/stævne dagen efter)
Alkohol købes i klubben og må derfor ikke selv medbringes.  

1.4 Gavekort til konfirmander

U15 er på plads
U14 aftales med holdet

1.5 Status på fodboldskolen (tilmeldinger, trænere m.m.)
Der skal laves aktive kampagner for at få flere tilmeldte.
Der er godt styr på trænere og assistenter.

1.6 Henvendelse fra U13/U14

Der gives ikke ekstra tilskud til holdet mht. trænere/forældre.

 

Udvikling

 

2.1 Status på ny TV-pakke

Punkt udsat.

 

3 evt. 

3.1 DR låner P-pladsen d. 29/4-19

3.2 Forslag fra medlem af klubben omkring overskudsdeling af ”Tuttens” omsætning

Punkt diskuteret og bliver ikke vedtaget. Lars D. vender tilbage til medlemmet.

3.3 Billeder til hjemmesiden af bestyrelsen

Billeder af både bestyrelse og trænere skal snarest muligt opdateres på hjemmesiden.

3.4 Årets træner og Årets TB’er

 Punkt snakket om - offentliggøres til sommerfesten

 

4 Næste møde