Menu

Referat 28. Maj 2018

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 28.05.2018 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lars M., Lene, Niels, Kate og Lasse

 

Afbud: Jacob V. og Jakob S.

 

Opfølgning tidligere møder

 

  • Trænere til efterårssæsonen. Løsning skal findes nu

SSV ønsker fortsættelse af samarbejdet på kommende U17

Der har været kontakt til potentielle trænere, som desværre takkede nej. Derfor mangler der stadig trænere til kommende U17.

Skal samarbejdet ophøres? Bidrager SSV Højfyn med nok?

 

  • Materiale til markedsføring, status?

Jakob V. fraværende – punkt ikke drøftet

                 

 Beslutningspunkter

 

2.1           Bruserne i omklædningsrummene, mange virker ikke, andre meget dårligt

                  Hvad er galt og hvad gør vi?

Hvor stor er omkostningen for os? Lars M indhenter tilbud – processen startes hurtigst muligt.

 

2.2           DBU talentcenter   

DBU har været på besøg i klubben og er meget positive stemt

Tilbud skal sendes til DBU

Tilbuddet er diskuteret internt. Lars M sender tilbud til DBU.

 

2.3           Spillersæt sponseret af Markussen Sport. Vi har 1 sæt til gode endnu i år

                  Hvilket hold skal have det?

                  Pt. Mangler ingen hold. Punktet udskudt.

 

2.4           Årets træner og årets TB’er

                  Skal dette kåres til sommerafsluningen?

                  Årets træner og årets TB’er er blevet besluttet af bestyrelsen.

 

2.5           Næste møde

                  Næste møde finder sted 06-08-2018, 19:30

 

Orienteringspunkter

 

3.1           Lars M har haft en dialog med Jesper Madsen formand i Vissenbjerg.

                  Hvad giver samarbejdet til os klubber?

 

3.2           Status på signing af nye sponsorater

                  Nye aftaler er kommet på plads.

 

Punkter til næste møde

 

4.1           Input til kommende punkter vi skal have fokus på

                  Trænergodtgørelse

 

Evt.

 

5.1           Start drøftelse af visionsplan for projekter i klubben

                  Kunne være renovering af omklædningsrum, L.D. Playground

Luk