Menu

Referat 29. juni 2020

image

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 29. juni kl. 18-21

Tilstede: Lars, Lene, Martin, Niels, Benjamin, Nicolaj

Mad: Lene medbringer

Punkt 1: Fordeling af bestyrelsesopgaver og poster.
Formand: Lars Drejergaard
Næstformand: Lene Juul
Senior/Old boys formand: Lars Drejergaard
Ungdomsformand: Benjamin Diernisse
Børneformand: Martin Nielsen

 

Bestyrelsesopgaver er uddelt. Benjamin udarbejder dokument til internt brug og til offentliggørelse.


Punkt 2: Evt. reduktion i trænergodtgørelse forår pga Corona.

Corona-pausen har reduceret træning i foråret 2020. Er der belæg for at ændre den, for vedrørende sæson?

Bestyrelsen vedtager at trænergodtgørelsen halveres for forårssæsonen.


Punkt 3: Inde-fodboldstævner i Fyrtårn Tommerup.

U8 har tidligere arrangeret DBU indendørs stævne. Dette forløb rigtig godt.

Vi vil som bestyrelse gerne opfordre til at forskellige børne/ungdomshold arrangerer indendørs-stævne i Fyrtårn Tommerup. Planlægningen af arrangementet kommer til at være en træner/forældre opgave på de pågældende årgange, hvis de ønsker at afholde stævne i Fyrtårn Tommerup. Bestyrelsen hjælper til med dommere og dommerbord, hvis muligt.


Punkt 4: Planlægning af møder til efteråret.

4 datoer planlagt til efteråret.


Punkt 5: Evt.

Forslag om at opstille strategi/mål for hvad der skal ske op til Tommerup Boldklubs 75-års jubilæum. Nicolaj laver udkast til et møde i løbet af efteråret.

Forslag om at lave eftermiddagstilbud i klubben, henvendt til yngre.

Skal der arbejdes i mulighed for træningslejr/træningsweekend i klubben fra udefrakommende?    

Esport i Tommerup Boldklub?

Eftermiddagsaktivitet månedligt (fredag), for børnehold – anderledes aktiviteter for børnene, hvor de prøver nogle nye og sjove ting – mere fokus på sjov og leg. Kan vi planlægge sådanne aktiviteter?

Luk