Menu

Referat 29. marts 2023

Bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2023, kl. 19:00
Deltager: Benjamin, Jeppe, Sinja, Lars, Lene, Thomas og Niels
1. Præsentation af os alle
- Alle i bestyrelsen præsenterer sig selv.
2. Præsentation af opgaver/årshjul og fordeling
Gennemgående opgaver:
Arbejdsdage
Kamplederpåsætning
DBU Talentcenter
DBU Fodboldskole (hvert 2. år)
Kunstgræskalender/indendørs
Sponsorer
Hjemmeside
Kluboffice, herunder kontingentopdatering
Tutten
Klubhuskalender
Koordinering med skoler og børnehaver, ift. nye hold og besøg i boldklubben
Indkøb af bolde, trøjer, kegler, veste m.m.
OK og Energifyn
Ramsing Cup i august
Kommunemesterskab, indendørs (2024)
Fodbold-fredag
Lasagnespisning op til efterårsferien
Eventuelt sommerafslutning
Salg af julekalender
Formandsposter
Formand: Lars Drejergaard
Næstformand: Lene Juul
Ungdomsformand: 
Børneformand: 
Seniorformand:
3. Kort evaluering af Øens Hold Cup (længere evaluering senere)
- Overordnet har vi fået positiv feedback, både vedr. forhold i klubben, skolen, mad og helt generelt.
- Økonomisk set, har det været en god case for Tommerup Boldklub.
- Timeprisen til de frivillige (og dermed holdene) bliver opgjort, når de nøjagtige timer er opgjort - dette gøres hurtigst muligt.
- Overvejelser om at gentage det igen i foråret 2024 - det bliver diskuteret til et senere møde.
4. Sommerafslutning?
- Udskydes til næste møde, hvor der tages en beslutning ift. om der skal afholdes en sommerafslutning i år.
5. Foto af hold? 
- Lars har fået henvendelse fra et fotofirma, med tilbud om at tage foto af alle spillere og hold. Dette uden udgifter for klubben, men forældre har mulighed for at købe billeder.
- Vi melder fra denne gang, så der hverken skal bruges tid på planlægning og forældrene ikke skal "presses" til at købe billeder.
- I stedet overvejes det, at tage nye billeder af træninger og lign.
6. Nye hold: U3/U4/U5 og dame senior 
- Der starter nyt U3/U5/U5 hold op, ledt af Simon Kjær og Anders Vistesen. Benjamin kontakter dem, så de kan oprettes i Kluboffice og komme på hjemmesiden.
- Katrine Bork starter damesenior sammen med Lasse og Jannick. Pt. er der mange (+20) som har meldt, at de vil deltage.
7. Unge frivillige hjælpetrænere
- Lars har været på workshop i Aarup ang. at få unge til at hjælpe i klubben. Lars har sendt spørgeskema rundt til de 15-24 årige i klubben, dog pt. med lav responsrate. 
- I forlængelse af dette, er der snakket om, at mange hjælpetrænere er U16 spillere, og står foran efterskoleophold.
- U13 har der dog været omkring 5 spillere, hvor der har været positiv tilkendegivelse omkring at blive hjælpetræner. Allan på U9 hold har stort behov hjælp.
8. Kontingent for U4/U5 og dame senior 
- U3/U4/U5 fastsættes til 300 kr. pr. halvår
- Dame senior fastsættes til 400 kr. pr. halvår (dog kun så længe, at de ikke er tilmeldt turnering)
9. Mødedatoer frem til sommerferien?
- 12. april
- 17. maj
- Vi afventer om juni er nødvendigt.

 

Luk