Menu

Referat 29. november 2021

Referat bestyrelsesmøde d. 29/11 2021
Deltager: Benjamin, Lars, Niels, Martin

Renovering
Foreløbigt budget præsenteret
Forskellige idéer diskuteret

Ny Kasserer
Den nuværende kasserer stopper ved årsskiftet.
Der har været lavet forskellige opslag for at finde en ny kasserer, dog uden mange henvendelser.
Der er dog kommet en enkelt mulighed, som bestyrelsen er interesseret i. Denne mulighed arbejdes der videre i.

Webinar og møde vedr. ny børnestrategi
Bestyrelsen kunne desværre ikke deltage i det netop afholdte møde vedr. børnestrategi. Martin har modtaget referat fra mødet.
Bestyrelsen finder hele baggrunden for strategien interessant – mange af punkterne i strategien er allerede en del af klubben. Pt. prioriteres andre punkter bl.a. klubhus, men punktet skal diskuteres igen senere.

Vært for Øens hold Cup 2022
Martin har snakket med en koordinator fra Øens hold. Konceptet er delt med bestyrelsen.
I foråret 22 er det ikke relevant at afholde, dog kunne efteråret 22 interessant.
Koordinatoren har tilbudt at komme ud til et møde, hvor konceptet præsenteres nærmere – Martin aftaler nærmere.


Min karriere i Tommerup Boldklub
Udskydes

Trænergodtgørelse
Trænergodtgørelsen diskuteres, da der er forslag om at gøre det mere attraktivt at blive træner som ikke forældre.
Der skal udpensles et overblik de forskellige kategorier af træner – Lars laver et udkast.

U12 trænerstatus
Martin stopper helt på holdet.
Thomas har tilbudt at hjælpe videre, dog kun ved behov.
Tak til de to trænere for deres indsats.
Robin (seniorspiller) har overtaget trænerposten.
Han bliver støttet op af 2 ungdomstrænere.

U19 trænerstatus
Thomas stopper på holdet efter mange års stor tjeneste – der skal lyde en stor tak til ham.
Benjamin fortsætter på holdet som hovedtræner.

Senior trænerstatus
2. holdet har været meget mindre end forventet, hvorfor Teddy har været nødsaget til at skulle ringe rundt for at stille hold.
Teddy vil gerne fortsætte i seniorregi, men ønsker ikke at være 2. holdstræner. Skal det kunne lade sig gøre, skal vi økonomisk finde hinanden.


Træneruddannelse 2022
I 2022 skal flere trænere sendes på C-træneruddannelse, så er de opdateret. Bestyrelsen ønsker at gøre det obligatorisk, hvilket også anbefales i DBUs nye børnestrategi.


Mødedatoer forår 2022
Møder til foråret 2022 er planlagt

Evt.
Intet på evt.

Luk