Menu

Referat 29 oktober 2018

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 29.10.2018 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lars M., Lene og Lasse.

Afbud: Jacob V., Niels, Jakob S og Kate.

 

TEMA (40 min. 19:30 – 20:10)

1.1 Udvikling af klubben

  • Playground – Hvordan går vi videre med dette

Der må gerne arbejdes videre i dette projekt, dog har det ikke 1. prioriteten at få dette projekt i gang.

 

  • Renovering af omklædningsrum / kælderen, herunder de 2 toiletter

Renovering af dette, har 1. prioritet

 

  • Indtægtsgivende aktiviteter / arrangementer

Forældreforeningen har nogle projekter i tankerne.

 

  • Skulle det overvejes at male klubhuset

 

DRIFT (60 min. 20:10 - 21:10)

2.1 Drøftelse af budget

Budget er gennemgået blandt deltagende

 

2.2 DBU U15 Talentsamling d. 5. december 2018

  • Der skal fremsendes pris m.v. til DBU

Der bliver fremsendt pris til DBU, som er godkendt af deltagende på mødet.

 

  • Der skal udarbejdes en plan for bemanding, indkøb til DBU, samt salg til gæster

Bemanding og indkøb er på plads.

 

2.3 Nye billeder til klubhuset

Der er kommet billeder hjem, som skal hænges op i klubhuset

 

2.4 Nyt træningstøj til seniorerne

Der er påtænkt nyt træningstøj til seniorerne, da det nuværende er slidt og gammelt. Der er pt. fundet midler, dog ikke til komplet nyt sæt. Resten bliver dækket af klubben.

 

2.5 Trænere til kommende sæson

Umiddelbart fastholdes alle trænerteams.

 

2.6 Generalforsamling 2019

Generalforsamling bliver afholdt primo-medio marts

 

ORIENTERING (20 min. 21:10 - 21:30)

3.1 Udskiftning af defekte brusere

Udskiftning i de sidste omklædningsrum (1 og 2) bliver skiftet inden udgangen af november. Omklædning 3-5 er udskiftet.

 

 3.2 evt. 

Ikke noget på evt. 

 

3.3 Næste møde

Næste møde januar 2019

Luk