Menu

Referat 5 April 2017

Referat bestyrelsesmøde i Tommerup Boldklub onsdag den 5. april 2017, kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset

 

Lars er aftens kok.

 

I mødet deltog:

Kenneth Simonsen, Anne Hansen, Lars Drejergaard, Christina Andersen og Jakob Storm. Afbud Lene.

 

 1. Opfølgning på sidste referat
  • Kampledere: Kenneth, kunne oplyse, at der er indledt et rigtig godt samarbejde med Bettina. Vi har fået lidt flere kampledere idet både U12 spillere og U15 spillere har tilbudt at dømme stævner. Desværre er der fortsat udfordringer dels svare alle ikke på Facebook endnu, og så manglede der 1 kampleder til U9 drenge B/C stævne den 2.4. Der er udfordringer vedr. dommer, dommerbegivende på FB ses, men der reageres ikke på opslaget (deltager/deltager ikke). Det har været drøftet om betaling for stævner/kamp skal reguleres. Skal der afregnes kontant?
  • Udskiftningsboks: Kenneth og Arne Sørensen, har sat udskiftningsboks på plads igen. Der mangler yderligere lidt afstivning men dette vil Arne og Lars Hansen klare.
  • Fodboldskole: Kenneth, kunne oplyse at der er godt fremskridt i dette arrangement. Der er næsten udsolgt til skolen. Skoleleder, Trænerassistent og assistenter er på plads. Det er 5 U16 spillere som har meldt sig som assistenter og det er positivt. Der mangler fortsat lidt trænere, men det hjælper DBU med. Der afholdes dag hvor skolekoncept gennemgås, men dato er endnu ikke fastlagt. Dennis SSV er skoleleder. Der arbejdes på en mulighed for forplejning for spiller og træner under fodboldskolen mod et mindre egenbetaling. Kenneth spørger Cykelholdet om de kan stå for madafhenting / udlevering hvis forplejning bliver til noget.
  • Sommerafslutning: Lars, Der skal laves en doodle vedr. tilmelding til sommerfest. Lars laver skriv, Jakob laver tilmelding og sende den ud. Flere madboder/grill end sidste år. Der skal bruges hjælp på dagen (forældre). Bedre information vedr. indstilling /afstemning til års træner/dommer til forældre/spiller.
  • Holdsamarbejde senior og ungdom: Lars og Jakob, Senior situationen er uafklaret – ungdom her arbejdes der på et samarbejde for U14-17 med SSV.
  • Klubudvikling: Lars og Kenneth, kunne oplyse at der er afholdt 2 møder med DBU Fyn konsulent, og at 3 møde er planlagt til den 6.4. Der har været forsøgt med forældreinvolvering med 2 opgaver, nemlig bemanding af kiosk, og flytning af mål. Det har været meget sparsomt med opbakning fra forældre, så vi må lige drøfte hvad der kan gøres. Sløj deltagelse vedr. Kiosk og udskiftning af net og flytning af mål.

 

 

 1. Beslutningspunkter
  • Indtægtsgivende aktiviteter: Alle, evt. Stævne til efteråret. Kalender salg på klub eller hold niveau?
  • Skoleidrættens forårsfestival; Kenneth, kunne oplyse, at de øvrige foreninger og skoler er meget interesseret i at vores klub deltager i dette arrangement, som afvikles den 7.6. De er indstillet på at være behjælpelig med hjælpere, hvis vi bare kan finde 1-2 personer. Forårsfestivalen afvikles den 7.6
  • Indkøb af gasgrill: Kenneth, oplyste at oldboys spillerne ønskede sig en gasgrill, da de planlagde at afholde spisning og hygge sig socialt efter deres hjemmekampe om torsdagen. Indledende skridt til indkøb af grill for hele klubben tages.
  • Rekvisitter: Lars, Indkøb af ny ”frisparksmænd”, kan der findes en anden model hvor hovedet er mere robust. De 5 vi har mangler hovedet.
  • Forsørgelsen: Kenneth, DBU ønsker at benytte klubhuset den 3 maj.

 

 

 

 1. Informationspunkter

3.1 Orientering fra de enkelte afdelinger

3.1.2 Børneafdelingen: Jan, Alle er kommet i gang med udendørs træningen. Alle er glade for deres træningstider og synes at banerne er super gode. Der er tilmeldt et U6 og et U7 hold til forårets stævner. Der har ligeledes været afholdt forældremøde i disse årgange.U8 har ønsket yderligere rekvisitter, Kenneth har bestilt og medbringer hjem, og Jan uddeler til U8.Der er 3 målmænd fra henholdsvis U9, U11 og U12 der har taget imod klubbens fine tilbud om målmandstræning i Odense. Der er tale om 25 % forældrebetaling og klubben dækker de 75 %.U11 og U12 påbegynder opgaven med at finde sponsorer til nyt kamptøj. Målet er at det nye tøj kan tages i brug senest medio august. Dette medfører at nuværende tøj er i overskud. Er der hold er mangler, som kan få glæde af dette?

3.1.3 Ungdomsafdelingen: Jakob, intet andet nyt end ovenstående i punkt 1.5

3.1.4 Seniorafdelingen: Lars, intet andet nyt end ovenstående i punkt 1.5

Luk