Menu

Referat 5. oktober 2020

Referat bestyrelsesmøde 05-10-2020

 

Deltager: Lars, Martin, Niels, Lene, Nicolaj og Benjamin

 1. Siden sidst. Hvert medlem informerer om nyt fra sine ansvarsområder.

Lars:

Trænere skal være opmærksomme på, at der kan være spillere der kan søge om hjælp til betaling af kontingent. Disse spillere skal meldes videre, så klubben kan søge for dem.

Nicolaj og Lars skulle have været til brandingkursus, men det blev aflyst grundet sygdom (ny dato ikke fastsat)

Spil jer til at blive verdensmester i frivillighed, blev der diskuteret til formandsmøde – kan være et alternativ at investere i.

Tina vil gerne forenkle kontoplanen. Det får hun frihed til at gøre.

Lars D. svarer Tina på div. Spørgsmål.

 

 1. Gør vi det vi skal?

Tilskuere til kampe og stævner skal være i afmærkede områder og siddende hvis der er mellem 101-500. Hvis der er under, må tilskuerne gerne stå.

Der skal sættes skilte op, med anvisninger til, hvordan man skal agere som tilskuer.

Trænere skal igen mindes om at hænder skal sprittes af før træning og fælles rekvisitter skal vaskes af før træning.

Trænerne bedes om at skrive til modstanderne, hvor de opfordres til at medbringe stole, så reglerne overholdes.

 

Rengøringsmæssigt følger vi reglerne, hvor der dagligt bliver gjort rent.

 

 1. Ramsing 2021/Julekalendersalg

Alle fra U7 til U14 er positivt stemt. Hver spiller fra U7 til U14 får 10 kalendere, som de selv hver især står for at sælge.

Skulle der være resterende kalendere, bliver der en dag, fælles, hvor man samles om at sælge de sidste rundt omkring i byen.

Lars D. bestiller ved Støt Foreningen (de samme som de sidste mange år)

 

 1. Status Fredags fodbold

Grundet udviklingen i Corona udskydes fredagsfodbolden, til forhåbentligt engang i april. Vi skriver til DGI og forklarer hvorfor vi endnu ikke har brugt puljen.

 

 1. Vintertræning inde og ude

Der er skrevet ud til trænerne. De skal melde ind med ønsket tider til både indendørs og udendørs hen over vinteren.

 

 1. Frivillighed/arbejdsdage

Udskydes til næste gang. Ikke relevant for nu.

 

 1. Ny børnestruktur DBU

Torben og Martin skulle have været til seminar, som dog blev omdannet til webinar. Der er blevet udviklet en ny struktur, hvor sloganet bl.a. er blevet ændret. Nye fokuspunkter er at gøre det populært at blive børnetræner – fodbolden skal tænkes anderledes, hvor det bliver attraktivt at blive en god børnetræner og ikke blot træner 1. holdet. Hele tanken bag projektet er at udvikle børnefodbolden og bringe legen tilbage til børnefodbold.

Ligeledes blev der fokus på at samarbejde mere med skoler, med fokus på motorik, leg m.m.

 

 1. Nye tiltag/ideer Torben U9 (Torben deltager ved dette punkt)

 

Oplæg ved Torben (U9) omkring området ved græsbanerne.

 

Puljen ved Jem og Fix giver mulighed for at modtage støtte, til at vi selv kan ”fixe” og udvikle områder – op til 50.000 kr. kan søges. Derudover også mulighed ved lokale anlægsfonden.  

 

 • Området omkring 3-mands baner kan have behov for en opgradering
 • Fokus på at lave mindre områder, som gør det mere overskueligt for de mindste.
 • Et depotrum tættere på græsbanerne.
 • Et område til forældre/tilskuere til stævner på græsbanerne (gerne med ly).
 • Et område til alternative aktivitetsmulighederne. (eksempelvis crossfit, motorikbane, osv.)

 

Der kan laves en idéaften/idéworkshop, hvor børn og forældre har mulighed at melde ind og lave papmache modeller.

 

Man kan lave en videopitch (F.eks. kan de unge selv få lov til at filme den)

 

Der skal laves en arbejdsgruppe som bl.a. udvikler og sætter projektet i gang. De kan også senere være med til at prioritere, budgettere og skrive ansøgning. Gerne gruppe på 3-4 medlemmer, uden for meget involvering fra bestyrelsen.

 

Der skal ligeså laves en invitation til en aften, hvor der kan brainstormes idéer (Torben melder dato videre til bindeled fra bestyrelsen). Der skal gerne være noget visuelt. I samarbejde med bestyrelsen går Torben videre med projektet med at finde frivillige, der vil hjælpe til.

 

Bestyrelsen bakker fuldt op om projektet.

 

 1. U9 fælles træning med Brylle?

Tankerne er at man stadig har hver sin klub og hvert sit hold, men en gang eller to om måneden har fællestræning med Brylles tilsvarende årgang.

En ulempe kan være, at der fra den ene eller anden side bliver ”fisket” spillere.

Bestyrelsen vil gerne bakke op om projektet og tager selv kontakt til Brylles bestyrelse.

 

10. Evt.

Intet på evt.

Luk