Menu

Referat 6 august 2018

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 06.08.2018 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Lene, Jakob S., Niels, Benjamin, Lars D., Lars M. og Lasse

Fraværende: Jacob V. og Kate

 

Orienteringspunkter

1.1 Kort referat af mødet Lars D. og Lars M. deltog i omkring bestyrelsesarbejde 
-
Referat formidlet videre.

Beslutningspunkter

2.1 Udvikling af klubben herunder Lars D. playground (indledende snak om muligheder, drømme, ønsker m.m.)
- Der er tænkt i playground, særligt rettet mod de små/unge. Ydermere som mulighed for opvarmning. Tiltænkt græsplads mellem klubhus og kunstgræsbane.  
- Ønske om at renoverer omklædningsrummene.
2.2 Brusere og indkøb af højtalere
-
Der bliver taget kontakt til VVS ’er om hurtigst mulig installation af nye brusere. 
- Vi har modtaget tilbud på højtalere til kunstgræsbane. Der bliver taget kontakt til tilbudsgiveren – nye højtalere skal installeres.
2.3 Tilknytning af Fys. til klubben
- Der er tanker om at tilknytte fysioterapeut, for hurtigere/bedre behandling af skader. Vi indhenter pris.
2.4 Trænermøde

- Der bliver indbudt til trænermøde i den nærmeste fremtid.
2.5 Status fodboldpas, skal der gøres mere for at alle får godkendt deres pas?

- Bestyrelsen er orienteret om tallene. Alle som ikke har aktiveret, er blevet orienteret herom.
2.6 Årgangshop, Nu her og i fremtiden.

- Årgangshopperi SKAL igennem bestyrelsen. Det må ikke besluttes trænere imellem, men der vil i stedet blive truffet en beslutning i bestyrelsen, i tæt samarbejde med de pågældende trænere. 
2.7 Opmærksomhedspunkter den næste halvsæson. (Bestille haltider osv.)

- Trænerne får forskellige tilbud til inde fodbold, for den kommende vintersæson. Disse idéer bliver præsenteret på trænermødet.

Luk