Menu

Referat 7 Marts 2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Tommerup Boldklub

mandag den 7. marts 2016, kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset

 

I mødet deltager:

Formand Kenneth Simonsen, Næstformand Lasse Andersen, Kasserer Anne Hansen, Ungdomsformand Lasse Andersen, Lars Drejergaard, Jacob Kolath.

Afbud: Jan Knudsen, Lene Juul Lars Zimsen.

Kok: Kenneth S

 

 1. Bestyrelsen har konstitueret sig med uændrede poster

 

 1. Opfølgning på sidste referat

  1. Nyt gulvtæppe (JK)

Jan har modtaget tilbud fra 2 mulige leverandører (den tredje udebliv fra aftale) samt indsendt fondsansøgning til Energi Fyn Fonden, Danske Bank Fonden, Fionia Fonden og Nordea Fonden vedrørende tilskud til nyt gulvtæppe samt bordfodbold, airhockey og poolbord.

  1. Alkohol bevillingen, er den fornyet (KS)

Klubben har nu modtaget den nye bevilling, som varer frem til januar måned 2024.

  1. Klubaftener i foråret og aktivitetslokale? (LJ)

Jan K foreslår at vi mere permanent laver plads til bordfodbold, airhockey og poolbord i den bageste halvdel af klubhuset, så vi får et aktivitetsrum i denne del af klubhuset. Det er besluttet at der kan være et permanent aktivitetsrum. Lars bestiller nye plader, net og bat til bordtennisbordet. Vi afventer datoer på klubaftener fra Lene.

Beslutningspunkter

  1. Fastsættelse af mødekalender for 2016 (KS)

Bestyrelsesmøder første halvår er mandag 11.4, onsdag 18.5, onsdag d. 15.6

Trænermødet er fastsat til onsdag den 17. august kl. 19.00

1. bestyrelsesmøde andet halvår onsdag 10.8. Mødetidspunkt kl. 19.00

  1. DBU Fyn delegeretmøde 2016 (KS/LA)

Hvilke beslutninger skal vi være særlige opmærksomme på? Ingen fra TB deltog i mødet, men Kenneth har læst referat og der er ikke noget vi skal være opmærksomme på.

  1. Nye mål til børneårgangene (LD/JK)

Lars køber 4stk. 3mandsmål og 20 4´er bolde = 11750kr. incl. Moms

De 4 nye 3mands mål skal låses inden i skuret hele vinteren.

  1. Tøjvask seniorer (JC)

Fyrværkerisalget gav kr. 10.000 til seniorafdelingen. Da det ikke lykkedes at tjene ekstra på fyrværkerisalget til tøjvask, vil de forsøge selv at finde sponsorer, og ellers genovervejes det om de skal opkræves 100 kr. pr. halvår til tøjvask. Der mangler kr. 4.000 i budgettet, svarende til kr. 200 pr. aktiv spiller. Bemærk i den forbindelse at senior er de eneste der ikke har fået sat kontingentet op. JKR vender tilbage med en status inden kontingentopkrævning for foråret 2016.

Seniorudvalget har sat sig for at undersøge, hvorvidt der findes potentielle sponsorer, som vil have interesse i at bidrage økonomisk til tøjvasken. Desuden overvejes det også i den forbindelse, om der skal arrangeres en arbejdsdag på Bryggeriet Vestfyen.

  1. Lotteri 2016 (LA)

www.Fodboldenslotteri.dk, er det noget for os? Nej vi får meget lidt ud af arbejdet

Målaktier kan laves på de enkelte hold hvis det har interesse, det er sendt ud til trænerne

 

  1. Klubhus (JK)

Klubhuset har nogle vægge der trænger til at blive malet. En lokal maler har henvendt sig med en nytårs pris på kr. 200,- timen. Malerne er Claus og Jeanette fra Svanes Malerfirma, Vissenbjerg

2032 1714, de er anbefalet af Kasper Lindegaard.

Lene har kontakt til Frode og vil høre om han vil gøre det i sin fritid. Det SKAL sættes i gang nu inden vi får nyt gulvtæppe. Lene skal melde tilbage til os pr. mail senest 15. marts om Frode vil, ellers tager vi ovenstående tilbud.

 

  1. Sommerafslutning i klubben (LD)

Oplæg fra Lars m.h.p. første udgave sommeren 2016 eller? Onsdag d. 22. juni

Samtlige medlemmer mødes kl. 17.30 og spiller nogle kampe fordelt i årgange. Omklædning og derefter grillpølser og brød, øl og sodavand. De enkelte årgange skal enten kåre en spiller eller præsenteres og fortælles lidt om holdvis. LD arbejder videre med planen og sponsorering af pølser

  1. Tutten (LJ)

I forbindelse med trænermøder var der et ønske om flere åbninger i Tutten – med forældre fra de årgange der har stævne/kamp som Tutservitricer. Lene er ansvarlig og Lasse står for nøgleudlevering, hvor de enkelte trænere skal informeres.

Der er åbnet op for at forældre må åbne og sælge slik, kaffe, øl og vand.

 

  1. Målmandstræning (LA/JK)

Jan har lavet forhåndsaftale med Kent Laursen som gerne vil træne en time før (helst) eller en time efter om fredagen, hvor han træner (årgang 2005/06). Lasse vil lave aftalen færdig. Status? Hvilke målmænd deltager? Beslutningen for bestyrelsen er relateret til at der på trænermødet fremkom et forslag om delvis klub/forældrebetaling eller fuldt ud betaling af Kent fra klubbens fælleskasse. Prisen for Kent er kr. 250,- pr. time i omkostnings- og kørselsgodtgørelse. Indtil nu har vi kun fået tilkendegivelse fra en årgang (U14) og de har haft en prøvetræning. Egenbetaling på 50%.

 

 1. Drøftelsespunkter

  1. Fremtidig udvalgsstruktur (KS/LA)

Hvilke udvalg har vi brug for? Hvilket kommissorie skal de have? - Udskudt til næste møde

  1. Dagsorden Generalforsamling 2015+

Er der opfølgninger vi skal være særlige opmærksomme på? Nye vedtægter er vedhæftet. De er som ønsket og Lasse lægger det på hjemmesiden. Er lagt på web, og sendt på mail til alle træner.

  1. Trænermøde (LA)

Referat godkendt, udsendt og uploadet. Banefordelingen frem til sommer er godkendt. Jeg har pt. ikke modtaget bold- eller rekvisitønsker fra børnetrænere.

Sponsorstatus (KS)

Er der nye aftaler siden sidst? Der er rundsendt en forældreopfordring angående indmeldelse af forældre i medlemsklubben i relation til SportMaster aftalen. Hvad er status? Tommerup Erhvervspark er muligvis på banen i forhold til indgangsportalen. Lars arbejder på en aftale med Stark i forhold til plader på lysmasterne.

  1. Kampleder/Dommerliste (LA/LD/JK)

Listen bliver opdateret når Kenneth har lavet den færdig.

  1. Vært for Øens Hold Cup i weekenden, uge 41, 2016 (KS/LA)

Skal vi eller skal vi ikke? Overnatning på skolen, er en mulighed? Rammen er uge 41, 24 stk. 8-mandshold, 6 stk. 8-mandsbaner.

Der skal være 2 hovedansvarlige for hvert af følgende områder, stævnekontor (sportslige), økonomi, overnatning, madindkøb (sponsoreret lokalt eller indkøbes når der er tilbud), madlavning, dommerpåsætning, boder i klubben (klubhus og baner) og på skolen samt indkøb til disse (tilbud og/eller i Tyskland) samt oprydning/rengøring. Det er afgørende at der er 2 på hvert område, der samarbejder, så vi kan tåle afbud i processen (sygdom, flytning, nyt job etc.).

Forventelig et overskud på kr. 50.000 til klubkassen, hvis ovenstående hovedansvarlig er økonomisk meget bevidste. Alle afgørende hjælpere inviteres til en hyggeaften i klubben med øl smagning, burgere og røverhistorier. Skolen er på plads. Kenneth hører cykelklubben om de vil stå for maden. Hvis de vil det, så er vi klar.

 1. Informationspunkter

  1. Orientering fra de enkelte afdelinger

   1. Børneafdelingen (JK)

 • Træningen inde såvel som ude er i gang på fuld tryk. Holdene deltager i de sidste indendørsstævner inden påske.

 • U6/U7 mangler trænere. De nuværende vil ikke fortsætte.

 • To nye trænere til U9 er på plads

   1. Ungdomsafdelingen (LA)

Vi har en udfordring på vores U13/14 årgang, da de er for få spillere til 3 hold, men for mange til 2 hold. Der er lavet et samarbejde med SSV Højfyn U14 der mangler spillere til 11mands, så de kan låne spillere af os. DBU har låst op så de kan sætte vores spillere på deres holdkort. Der vil blive lavet fælles træning i Tommerup. Kampe vil som udgangspunkt blive spiller i Skalbjerg, men de 2 trænere vil se om 1-2 kampe kan spilles i Tommerup. Navnet bliver Team Højfyn. Der er ikke lavet en masse papir på dette samarbejde, andet end det DBU kræver.

Så har vi store problemer på U16 årgangen. Vi har ikke mange spillere tilbage. Som det ser ud pr. 24/2 er der 14 spillere tilbage. Poul er klar på at kæmpe for at stille hold i foråret. Der arbejdes på et U18-hold til efteråret.

 

   1. Seniorafdelingen (JR)

Der arbejdes på at forlænge kontrakten med den nuværende seniortræner Torben Sangild.

Træningen og træningskampene op mod sæsonstart i fuld gang. Tilslutningen til træningen har været svingende. Generelt er der dog en positiv udvikling at spore efter vinterferiens afslutning.

 

Dagsordenen skal fremover gå fra kl. 19-22!

 

 1. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  1. TEAM Tommerup samarbejdsaftale sommer 2016 – 2017 for hvilke årgange?

  2. Fastsættelse af kontingent fremadrettet

  3. Hvordan sikrer vi os, at de små årgange bliver startet op på en god måde?

  4. Fremtidig udvalgsstruktur (KS/LA) - Hvilke udvalg har vi brug for? Hvilket kommissorie skal de have?