Menu

Referat 7. november 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2019.11.07 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lene og Niels

Afbud: Lars M, Lasse og Rasmus

 

1. Drift

1.1 Seniorholdene efter årsskiftet
Tirsdag d. 12/10 holdes der møde blandt repræsentanter fra Brylle og Tommerup, omkring seniorholdene til foråret.

1.2 Status på U15
Der er fundet en ny træner, som gerne vil stå for holdet. Derudover er to yderligere tilknyttet, som ligeså vil bidrage.

1.3 Frivillig arbejdskraft i tutten

Connie, som har stået mange timer i tutten, bliver takket for det store arbejde hun har bidraget med. Hun får buket mm.

1.4 Kamptøj til næste sæson

Der skal findes ud af, hvilke hold der har behov for nyt kamptøj. Der skal snakkes med U8, U13 og U15. Lars D. tager kontakt.

1.5 Generalforsamling 2020

Der skal rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer. Vi som bestyrelse, skal rundt og kontakte forskellige.

 

2. Udvikling

2.1 Overvejelser omkring økonomi til renovering af omklædning

Spillerløb med donation, Øens hold cup, bidrag igennem et år med forøget kontingent, fonde. Snakkes videre til næste møde.

2.2 Sommerup feriespas 2020

Vi er igen tilmeldt Sommerup feriespas i 2020. Benjamin finder igen frivillige – gerne spillere fra U15, U16 eller U19.


2.3 Frokost for trænere og andre frivillige?

Skal der genoptages julefrokost eller lignende?

Støtte til igen at genoptage sådanne arrangementer – gerne allerede i januar 2020. Bestyrelsen aftaler internt dato mm.   

 

3. Evt. 

Ingen punkter til evt.

 

4. Næste møde

Næste mødes afholdes ultimo januar, primo februar