Menu

Referat 7. oktober 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2019.10.07 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lars M., Lasse, Lene, Niels og Rasmus.

Afbud:

 

 1. Drift

1.1 Økonomi – Opdatering på indtægter og udgifter

Lasse har givet oversigt over klubbens økonomi.
Kontingent opkrævet. Niels sørger for at indsamle spillerliste.

1.2 Status alle årgange og hold
Leg med bold: Der mangler tilslutning om torsdagen. Der mangler frivillige, til at overtage. Tirsdag vil være den optimale løsning til foråret.
U6/U7: 17-18 aktiver spillere. Rigtig positivt med to trænere og to hjælpere fra U15
U8/U9: 18-19 aktive spillere. Har været aktive til stævner.
U10: 15-16 aktive spillere. Har været aktive til stævner.
U13: Omkring 26 spillere. Det går rigtig godt med sammenlægningen af årgangen.
U15: Der stilles stadig med to hold. Et 11-mands og 8-mands hold.
U16: 13 aktive spillere. De har endnu ikke mistet en kamp, så spillere og trænerne går godt ind til opgaven.
U19: To hold. Intet 1. og 2. hold. Inddelt i aldersgruppe. Begge hold stadig kørende.  
Senior: Fremgang i antallet af spillere til træning.

1.3 Trænere efter jul
Der mangler trænere til U15 efter jul.
Trænere i seniorafdeling skal afklares.


1.4 Generalforsamling 2020 – Bestyrelsesmedlemmer

4 der skal på valg. I hvert fald 3 stiller op igen til valg.
Der skal vælges op til 5-6 bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen.

 

2. Udvikling

2.1 Renovering af omklædning / underetage

Projektet er sat på standby.

 

2.2Dommer- / kampleder kursus

Der tilbydes ikke i første omgang kampleder kursus til hele hold. Benjamin observerer hvem der er aktive som kampledere og overvejer hvorvidt det er nødvendigt med kursus. Benjamin D. opretter ligeledes ny gruppe for kampledere, for at skabe bedre overblik over aktivitet.

 

2.3 Sponsorer

Lars M. har givet oversigt over sponsorere.

 

3. evt. 

 Vask af tøj til ekstra træning i Tommerup. Hvad er aftalen med Brylle og hvordan skal den være? Lars M. sender mail til Brylle.

 

4. Næste møde

Aftales senere internt

Luk