Menu

Referat 7. september 2020

Deltager: Benjamin, Martin, Nicolaj, Niels og Lars

 

Afbud: Lene

 

 1. Siden sidst. Hvert medlem fremlægger kort de ting de har arbejdet med siden sidst eller info der skal deles.

Lars:

 • Bestilt et seniortræningssæt.
 • Der er slået græs bag målene.
 • Deltager i formandsmøde onsdag d. 09/09, med formænd fra lokalklubber + Arne fra DBU Fyn.

 

U14 gik fra kamp før kampstart, da modstander havde 8 gengangere med fra Mesterrække, mens de kun måtte have 3 med. Vores trænere tog beslutningen, efter at have prøvet at snakke med modstanderen, om at ikke stille til start, for at statuere et eksempel. Bestyrelsen støtter denne beslutning og der er skrevet til DBU Fyn.

 

Nicolaj:

 • Bestiller børneattest i løbet af ugen.
 • Kunstgræskalenderen er opdateret. Også med de fleste vintertider. Der kommer styr på de forskellige hold i løbet af den kommende tider
 • Begyndt på Facebook opslag, bl.a. med ugentlige kampe

 

Niels:

 • Regner med at sende faktura til sponsorer ud fra mandag d. 14/09

 

 

 1. Hvordan fastholder og rekruttere vi?

Forslag om at lave et fælles dokument i bestyrelsen, hvor hvert medlem kan plotte aktiviteter ind. Det skal ende ud i et årshjul med alle aktiviteter, hvor dato, tid og aktivitet bliver fastsat i god tid.

Til næste møde bliver der diskuteret forskellige aktiviteter, hvor der er behov for frivillige.

Der er behov for mere hjælp til tutten.

Trænere koordinerer selv hjælp til kampe og træning.

 

 1. Prioritering af nye ideer og projekter.

Projekt om område bag mål op mod tutten. Projektet er udskudt i ubestemt tid.

Projekt om renovering af omklædning 1+2, vaskerum, depotrum + toiletter. Kræver ansøgning ved fonde m.m. Før vi kan gå videre, kræver det overblik over økonomien. Når der er overblik over den økonomiske situation, skal der udarbejdes ønsker og idéer. Omklædningsrum + andre lokaler ved trappe er førsteprioritet og håber er, at det kan i gang i ultimo 2021. 

 

 1. Stævner til vores hold. Tilskud? Hvordan får vi dem afsted? Ramsing Cup 2021

Vi som klub betaler holdgebyret + 1 træner pr. hold. Det er ikke nødvendigvis trænerne som skal stå for det, men forældre kan også tage afsted som ”trænere”. Det sociale er det vigtigste, ikke fodbolden.

Skal vi tilbyde bus til holdende, så forældre ikke selv skal stå for transport? Priser undersøges for dette. Lars snakker med forskellige trænere.

 

 1. Regnjakker/vinterjakker til trænere.

Der er indhentet tilbud op regnjakke og vinterjakke.

Klubben giver enten regnjakke eller vinterjakke, efter trænerens ønske. Trænere kan også vælge begge, men da bliver stadig kun en af dem betalt af klubben.

 

 1. Uganda-træner foredrag og træning

Torben fra U9 har snakket med en bekendt, der er medvirkende i et fodboldakademi i Uganda. Her er der kommet tilbud om at han holder foredrag + evt. træning, for os og Tommerup efterskole.

Pga. Corona situationen bliver det pt. udskudt til foråret.

 

 1. Nyt fra kommunen

Kommunen har efterspurgt om vi har efterårsaktiviteter, da de vil lave en kalender for aktiviteter i kommunen. Når vi at starte fredagstræning op?

 

Kursus i kommunikation og markedsføring ved DGI Østjylland og DGI Fyn. Nicolaj og Lars deltager.

 

 1. Konfirmation

Der bliver givet gavekort til konfirmander i Tommerup BK. I år er det 2-3 spillere.

Benjamin køber ind.

 

 1. Tilskud fra kommunen forringes

Tilskud pr. unge spiller falder, hvilket betyder et signifikant tab i tilskud for klubben.

 

 1. Jemogfix støtter

Jemogfix har en pulje på 50.000 kr. man kan søge på materialer til gør-det-selv projekt.

Der er kommet idé om en lille ”tribune” ved 3-mands banerne samt gøre området mere lukket. Ydermere idéer til materialeskur, lille ”tut” og overdækket område nede ved græsbanerne.

Vi går videre med dette – Næste skridt er at prioritere idéer og få udarbejdet en ansøgning. Tages med på næste møde.

 

 1. Julekalendersalg

Skal tilbydes hvert hold fra U7 til U16, som en mulighed for at tjene lidt ekstra til Ramsing Cup – På den måde kan egenbetalingen blive lidt mindre.

Luk