Menu

Referat 8. februar 2021

Virtuelt bestyrelsesmøde d. 08/02/2021 kl. 20:00-22:00

 

Deltagere: Benjamin, Lars, Nicolaj, Niels og Martin

 

Afbud: Lene

 

 1. Boldhappening

Forløb af stablen lørdag d. 06/02 – 8. seniorspillere leverede bolde og en lille hilsen rundt til alle spillere på holdende fra U7 til U14.

Alle boldene blev indkøbt ved Markussen Sport.

Nicolaj optog video med øvelser sammen med OB ungdomstræner Niklas, der også er tidligere Tommerup BK spiller og træner. Niklas medbragte 2 ungdomsspillere fra OB til at demonstrere øvelserne. Disse videoer er tilgængelige online og blevet ligeledes givet videre til spillerne.

Lokalavisen var med på turen, hvilket medførte en flot artikel om denne boldhappening.

 

Alt i alt kørte det hele godt, med positive reaktioner hele vejen rundt.

 

 1. Status Strategi

Benjamin, Lars, Nicolaj og Martin har haft flere møder omkring udvikling af strategi. Heraf er der fundet muligheder, trusler, styrker og svagheder i og omkring klubben. Derudover er der lavet interessentanalyse, for bedre at inddrage de forskellige interessenter.

Næste møde er med fokus på mission, vision og værdier, som skal kendetegne Tommerup Boldklub de næste år.

 

 1. Opmærksomhed på opstart (Hvad er vigtigt? Info, aktiviteter på holdene, rekvisitter)

Når der er mulighed for at samles 10 eller flere spillere igen, vil vi opfordre holdende til at starte op igen. Trænerne bestemmer selv hvordan de inddeler deres spillere til træning, så længe retningslinjer overholdes. (Bestyrelsen udarbejder herefter træningsplaner ud fra tidligere ønsker, så holdende ikke krydser hinanden)  

 

Til den tid, skal der opsættes minebånd, så banerne er tydeligt inddelt. Samtidig skal der være håndsprit, sæbe til vask af bolde og kegler m.m., så vi kan overholde retningslinjer. Dette aftales i bestyrelsen, så snart der kommer andre restriktioner.  

 

Der skal tjekkes hvorvidt der mangler ressourcer, såsom bolde, kegler, overtrækstrøjer m.m. Der henvises til at trænere tjekker op på dette, før første træning.

 

Når det er muligt, opfordrer vi på det kraftigste til at holdende samles om andet end fodbolden.

 

 1. Planlæg generalforsamling og trænermøde
  Dato for begge møder bliver onsdag d. 24/03/2021. Trænermødet afholdes kl. 19:00 – generalforsamling indkaldes til 20:15. Generalforsamling bliver indkaldt jf. vedtægterne.

Hvis situationen ikke tillader større forsamlinger, afholdes generalforsamlingen virtuelt.

Lars udarbejder indkaldelse til generalforsamling.

Benjamin udarbejder dagsorden til trænermøde.

 

 1. Status Tutten

Der skal være plan for genåbning af tutten, når det igen tillades.

Lars snakker med Lene.

 

 1. Ny kode til lysanlægget
  Koden bliver ændret – de relevante bliver orienteret om ny kode.

 

 1. Ekstra seniortræner

Torben Sangild har tilbudt at hjælpe til omkring senior, når tiden tillader dette. Dette tager klubben i mod. Dette ændrer dog ikke på trænersituationen. Jesper forbliver cheftræner på hold 1 og Poul på hold 2.

 

 1. Status regnjakker, vinterjakker
  Dette er gået i stå, grundet problemer med leverancen. Lars er i fortsat kontakt med Markussen Sport.

 

 1. Status Holdtilmelding

VinterBold og normale turneringer fra april er med tilmelding senest 28. februar – Niels forhører sig rundt ved trænerne om ønsker.

 

Senior, U19, U16 og U14 11-mands er automatisk tilmeldt turneringen fra april. Trænerne på ungdomsholdene kan dog bede om ændring af række i forhold.

 

 1. Padeltennis i Tommerup?
  Padeltennis er populært i øjeblikket. Lars har lavet research på området, med henblik på idé om fælles padeltennis mellem flere foreninger i lokalområdet.

 

Bestyrelsen er enig i, at dette tiltag skal startes op i fællesskab mellem flere lokalforeninger, hvis projektet skal udføres. Lars arbejder så småt videre med idéer m.m.

 

 1. Status fodboldskole + trænere

Pt. 5 tilmeldte.

Fodboldskolen skal markedsføres noget mere – Niels står for dette.

De seneste par år er tilmeldingerne også kommet ind senere, så ingen bekymringer.  

Der vil igen i år blive tilbudt morgenmadsordning.

 

 1. Fredags fodbold
  Martin overvejer bedste datoer i april, maj og juni, hvor fredagsfodbold kan afholdes.

Der er indtil videre indkøbt fartmåler og fodtennis til disse events – flere idéer og indkøb er på tegnebrættet.

Martin sørger for overblik over det indkøbte samt fremtidige indkøb.

Bliver markedsført, så snart det nærmer sig.

 

 1. Ny mulighed for at tjene penge til hold eller klub
  Lars er blevet kontaktet med henblik på om klubben vil sælge fiberklude. Flere lignende ting findes rundt omkring, hvis vi ønsker ekstra indtjening til specifikke formål.

 

Der overvejes at igen sælge fyrværkeri, som en ekstra indtjening. Lars snakker med håndboldklubben, som i 2020 solgte fyrværkeri.

 

 1. Der arbejdes på nyt U19 hold
  Det forsøges at samle de nuværende efterskolespillere, så de kan spille U19 bold efter sommer. Thomas, som tidligere har trænet holdet, er interesseret i at vende tilbage.
  Thomas kontakter de nuværende efterskolespillere, for at få status på hvem der vender tilbage til Tommerup BK. Benjamin kontakter U16 spillerne, for at få status på hvem der spiller efter sommerferien.

Bestyrelsen er lige så interesseret i at give økonomisk tilskud, til en træningslejr til et nyt U19 hold.

 

15. Evt.

Intet på evt.

Luk