Menu

Referat 8. marts 2021

Virtuelt bestyrelsesmøde mandag den 8. marts kl. 20:00-22:30

Deltagere: Benjamin, Lars, Lene, Martin, Nicolaj & Niels

 

 1. Trænermøde online?

Trænermøde afholdes virtuelt d. 24. marts kl. 19:00.

Benjamin indkalder trænerne og lægger dagsorden op.

 

 1. Udsættelse af generalforsamling?

DBU Fyn skriver at generalforsamlinger ikke må afholdes indendørs, dog må den afholdes udendørs op til 25 personer. Virtuelt er også en mulighed, da vedtægterne ikke afskriver dette.

 

De forskellige muligheder er diskuteret internt, og det besluttes at generalforsamlingen udskydes til det igen er muligt at afholde fysisk.

Nicolaj informerer på hjemmesiden og Facebook.

 

 1. Info om Regnskabsmøde m Brylle 3. marts herunder kontingentsatser (gebyr 25kr)

Lars har deltaget i møde med kasserer Tina samt Poul Krog og kasserer i Brylle BK Anne Marie. På hold i samarbejde med Brylle BK opkræves der ikke gebyr på 25 kr.

Satsen revurderes igen til sommer.

 

På egne hold fjernes gebyret, men kontingentsatsen øges i stedet med 25 kr.

 

Kontingentindtægter fra begge klubber er opgjort, og forskellen mellem klubberne afregnes.

 

Lars informerer kasserer Tina om ovenstående ændringer.

 

 1. Aktivitetstilskud til holdene

Det ønskes at fremme de sociale aktiviteter på hvert enkelt hold – ønsket fra bestyrelsen er at hvert hold har en holdkasse, som går til sociale aktiviteter.

Det ønskes at hvert hold har en forældre, som skal stå for holdkassen – alternativt står klubben for at holde styr på de forskelliges holds klubkasser, imens forældrene selv står for de sociale aktiviteter på hvert hold.

Klubben vil hvert år bidrage til med 50 kr. pr. spiller. til holdkassen  

 

Intet besluttet – punktet tages med på trænermødet, hvor trænere kan komme med input.

 

 1. Klubtøj

Igennem flere år, er der 1 gang årligt blevet tilbudt klubtøj, som kan afprøves i klubben.

 

Der skal undersøges hvilke muligheder klubben har, for igen i år at gøre dette.

Lars snakker med Markussen Sport om muligheder for leverance af tøj.

 

 1. Klubaktier

Der er fremsat forslag om klubaktier i Tommerup BK.

 

Idéen er, at aktien er en måde at bidrage økonomisk til Tommerup BK – en vis procentsats af indtægten bliver geninvesteret i præmier ved vores sponsorere. Disse præmier udloddes blandt aktionærerne.

 

Der er enighed blandt bestyrelsen, at dette projekt skal udføres. Beløbet pr. aktie fastsættes til DKK 200, -

Nicolaj har udkast til design og starter projektet med offentliggørelse.

 

 1. Status strategi og iværksættelse af strategipunkter

Der er fundet 4 værdier for Tommerup BK, som skal være udgangspunktet fremadrettet.

Der er udarbejdet en mission. Næste møde er med fokus på visionen. Dernæst skal der udarbejdes en mere håndgribelig plan for de næste 4 år.

 

Derudover har det udført et forslag til et slogan for Tommerup BK.

 

 1. Reduktion i trænergodtgørelse

Der er snakket om at reducere trænergodtgørelsen med 1/3, i forbindelse med den manglende indendørs og udendørs træning i januar og februar.

 

Bestyrelsen ønsker at vise vores støtte til trænerne, som har stået klar til at starte træning, så snart det var muligt og accepterede en reduktion i trænergodtgørelsen sidste år. Derfor reduceres trænergodtgørelsen ikke.

 

Lars informerer trænerne.

 

 1. Forslag om gratis fodbold for nye medlemmer frem til sommer.

Forslag om at tilbyde gratis fodbold for nye medlemmer. Det kan bl.a. være et tilbud til de børn, som stadig ikke har mulighed for aktivitet. Dette bliver ikke vedtaget.

 

I stedet er der kommet et nyt forslag om at nye medlemmer (til og med U14) får en gratis fodbold, når de indmelder sig. Dette vedtages.

 

Lars udarbejder en video.

 

 1. Forslag om at indbyde lokale klasser til leg eller spil.

Fremsat forslag om at invitere lokale klasser til leg eller spil på kunstgræsbanen. Det er ikke muligt at invitere fra 5. klasse og op, da forsamlingsforbuddet vil gøre sig gældende.

Det er dog en mulighed at invitere til og med 4. klasse.

 

 1. Muligt tyveri i Tutten?

Det er drukket øl i omklædningsrummene, imens de har været lukket. Samtidig har der være taget øl fra tutten, uden betaling.

Der holdes øje med om dette sker fremover.   

 

Der skal ændres nogle koder rundt omkring.

 

 1. Opstart af “Leg & Bold” og U5/U6 (Årgang 2015/2016)

Leg & Bold blev ikke aktuelt i efteråret, da der ikke kunne findes trænere.

Det er vigtigt at få startet disse årgange op, så vi kan få nye medlemmer ind – der skal lægges en plan for hvordan vi hvert år kan opstarte fodbold for nye hold.

 

Klubben skal stille en person til rådighed, for at opstart af nye hold kan lykkes.

 

Niels er tæt på at finde en hjælpetræner til U5 og U6.

Niels har planer om at reklamere i de lokale børnehaver, om muligheden for fodbold i Tommerup BK.

 

13. evt.

Bestyrelsen bakker op om træningskampe, hvis alle retningslinjerne overholdes.

 

Klubhuset er for tiden lukket – dette gælder som udgangspunkt også for taktikmøder, trænermøde m.m.

Luk