Menu

Referat bestyrelsemøde 11 Jan. 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Tommerup Boldklub onsdag den 11. januar 2017,kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset

 

Tak til Kenneth for Svensk pølseret.

 

I mødet deltog:

Kenneth Simonsen, Lasse Andersen, Anne Hansen, Lars Drejergaard og Lene Juul.

 

Afbud: Gitte Krog

 

 1. Opfølgning på sidste referat
  • Møde med kampledere. Lars og Kenneth får dato på plads i uge 2. Mødet holdes inden trænermødet, og trænerne forespørges om der er nogle som vil deltage.
  • Indretning af klubhus. Der mangler at blive opsat billeder. Herudover mangler der lidt maling af paneler m.m. Lene kontakter maler snarest og får aftale på plads. Det blev endvidere aftalt at kontorlokalet nu skal ryddes op.
  • Klubaftener. Der bliver 2 klubaftener, henholdsvis den 21.4 og 9.6 i tidsrummet 17.30-20.30. Klubaftener bliver fra årgang U10 til og med U13.
  • Optimering af kiosken. Åbningstider, bemanding og vareeksponering. Lars og Kenneth vil tage dette med i vores klubudviklingsprojekt og drøfte det med Arne Appelgren.
  • Økonomi. Anne udsender regnskab og økonomi senere til bestyrelsen.
  • Status på sponsorarbejde. Der er nu afsluttet yderligere 3 sponsoraftaler. Kenneth mangler at få afsluttet 4 aftaler, hvilket sker i januar måned. Lene mangler 1 aftale. Der er lavet en samlet oversigt på klubbens sponsoraftaler som er vedhæftet. Listen mangler en opdatering på hvad der er indgået aftale omkring. Disse oplysninger vil blive fremsendt efterfølgende når de sidste aftaleler for januar er på plads. De sidste aftaler for 2017 skal være forhandlet på plads senest i oktober måned.
  • Klubudvikling. Der er fastsat en mødedato med DBU Fyn. Vi holder første møde tirsdag den 17.1 kl. 16.15
  • Brusere. Der er desværre ikke fået en endelig løsning endnu. VVS mand har snakket med firmaet Broen, som har leveret bruserne til os, og har fået nogle oplysninger samt manual på hvordan de indstilles. Han vil tage ned i klubhuset mandag den 16.1 og forsøge at udbedre fejl. Kenneth sørger for nøgle til ham.

                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Beslutningspunkter
  • Reparation af den ene udskiftningsboks. Udskiftningsboks er nu løsnet helt og beslag er gjort flade, så spillere ikke kommer til skade. Kenneth kontakter firma som hjalp os med reparation sidste gang og undersøger hvad vi kan få af aftale.
  • Forhåndsreservering af billetter til DBU Fodboldskole2017. Vi mangler endelig afklaring omkring skoleleder. Lasse forhåndsreserver 40 billetter til fodboldskolen, som udbydes til vores medlemmer inden den 7.3
  • Status på bestyrelsesposter. Status i øjeblikket er at vi mangler 3 bestyrelsesmedlemmer for at få bestyrelsen op på 7 medlemmer som er ønskeligt. Lars kontakter alle trænere for årgang u6 til U10 for at få forslag på forældre som kan kontaktes med henblik på de ledige bestyrelsesposter. Findes der interesserede forældre så henvises de til Kenneth, som tager en drøftelse med dem. Anne og Gitte kontakter U11 og U12 trænere, og Kenneth kontakter U13 træner. Herudover laver Lars og Lasse informationsbrev som ligges på Facebook og hjemmesiden.
  • Projekt udeareal. Hvor mange penge vil klubben stille til rådighed. Bestyrelsen afsætter beløb når endeligt regnskab er klar og godkendt. Lars skaffer de sidste tegninger og tilbud fra Uno.
  • Skal vi ansøge om at blive vært for Jydske 3 bold stævner? Det blev besluttet at vi ikke ansøger om at blive vært for disse stævner i år.

 

 1. Drøftelsespunkter

3.1 Revision. Der planlægges med at holde revision for boldklubben og klubhusforeningen, den 30.1 eller 31.1 kl. 17.00. Kenneth kontakter Morten, Thomas og Erik.

 

 

 1. Informationspunkter

4.1 Orientering fra de enkelte afdelinger

4.1.2 Børneafdelingen. Alle børnehold har på fornemste vis repræsenteret klubben ved kommunemesterskaberne i Hårby. Alle årgange havde hold som blev placeret minimum som nr. 2 og alle årgange havde mellem 2 og 4 hold. På trods af at flere årgange lavede ligeværdige hold, så blev det til de mange flotte 1. og 2. pladser.

 

I Fyens Stiftstidende var årgang U9 til og med U12 godt spillende med alle hold videre fra puljerne og en finaledag med deltagelse af U9 og U12 samt en fantastisk sølvmedalje til U9.

 

Mange trænere og mange klubber taler meget anerkendende om børnefodbolden i Tommerup B, hvilket er en stor anerkendelse af trænernes, forældres og spilleres indsats.

Det er dog også et bevis på at klubbens bestyrelse har givet gode rammer og forhold til disse trænere.

 

Alle trænere har fået tildelt de rekvisitter, som de primo november gav udtryk for de manglede.

 

Flere af årgangene, U9 til og med U12 taler om fælles tur til Ramsing Cup 2017.

4.1.3 Ungdomsafdelingen. Lasse og Kenneth har holdt møde med U14/U15 trænere og U19 træner. Det er aftalt at Poul Krog kontakter DBU Fyn og får afklaret brug af spillere på U14/U15 ligaholdet, så vi ved hvad der kan benyttes på de øvrige U!¤/U15 hold. Det er aftalt hvor holdene spiller i foråret. U14/u15 ligaholdet spiller kampe i Tommerup, og træner både i Brylle og Tommerup. Der kigges dog på om ligaholdets ene kamp kan flyttes til sommerfesten i Brylle. U14/U15 11 mands B holdet spiller kampe i Skalbjerg, og træner både i Tommerup og Brylle. U14/U15 8 mands hold spiller kampe i Brylle. Der trænes i henholdsvis Tommerup og Brylle. U19 holdet spiller kampe i Tommerup og træner i henholdsvis Tommerup og Brylle. Der var spørgsmål fra U14/U15 omkring tilskud til Øens hold Cup i marts måned. Herudover var der ønske og bolde og overtrækstrøjer, hvilket Lars Drejergaard vil sørge for. Herudover var der ønske om trænertøj til U14/U15 trænere og hjælpere med SSV logo. Bestyrelsen besluttede at der ydes tilskud til dette trænertøj og at udgiften deles de 3 klubber imellem. Der sendes svarmail til Poul og Jan på Øens hold Cup, bolde og overtrækstrøjer samt trænertøj. Poul og Lasse sørger for tilmelding af hold til foråret, og dette sker senest den 1.2.

4.1.4 Seniorafdelingen Der har været trænet 1 gang pr uge frivilligt i vinterens løb. I januar måned holder senior pause. Der er senioropstart den 11.2 hvor Lene og Kenneth vil være til stede og fortælle om ny vaskeordning. Seniorspillerene har accepteret ny vaskemodel og fremtidig kontingentopkrævning. Kenneth vil den 11.2 præsentere spillerne for mulighed for indtægter, så deres kontingent kan nedsættes. Lene indkøber 50 vaskeposer, og så har øvrige afdelinger også mulighed for at benytte denne ordning.

4.1.5 Generalforsamling og trænermøde. Kenneth kunne oplyse at John Kristensen har givet tilsagn om at være dirigent på klubbens generalforsamlinger den 22.2. Anne sørger for peanuts og chips til generalforsamlingen. Lene sørger for mad til trænermødet. I lighed med sidste år, udsendes beretninger, dagsorden m.m. på klubbens hjemmeside, og herudover også på Facebook.

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder

 

       5.1 Konstituering

       5.2 Status på fyrværkerisalg

       5.3 Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder

Luk