Menu

Referat bestyrelsemøde 16 Nov. 2016

Referat for bestyrelsesmøde i Tommerup Boldklub onsdag den 16. november 2016,

kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset

 

Tak til Lene Juul for mad.

 

I mødet deltager:

Kenneth Simonsen, Lasse Andersen, Anne Hansen, Lars Drejergaard, Lene Juul

Afbud: Gitte Krog

 

Opfølgning på sidste referat

Status på kampledere og dommere (Kenneth) Der er ved at blive afregnet til dommere og kampledere. Der skal fastsættes en dato i februar måned 2017, hvor vi holder møde med alle vores kampledere og dommere, idet der er plads til forbedringer på dette område.

Status på kunstgræsbane Lars sender oplysninger til Anne så regninger kan udsendes. Handelsbetingelser som ligger på hjemmesiden gennemgås.

Status på booking af kunstgræsbane samt kalender Det er ikke konstateret om dræn virke, da der ikke har været store regnskyl. Bander er rykket på plads og rengjort. Lysmaster reklamer er opsat.

Indretning af klubhus Indretning er snart i mål. Gamle og nye billeder mangler. Inventar er indkøbt. Der kommer aldersgrænse på benyttelse af dartspil.

Optimering af kiosken. Åbningstider, bemanding og vareeksponering Lars havde lavet fint oplæg på at skaffe frivillige hjælpere. Det blev foreslået at de blev opdelt, så man fik et overblik på hvem der var murer, tømrer m.m., så det var nemmere at kontakte konkretet personer i forbindelse med opgaver. Lene skaffer reklamemateriale fra Albani. Slutningen af januar og februar holdes møder med frivillige.

Økonomi (Anne) Der er kun 3 som har bedt om opdeling af kontingent. Størst problemer med oldboys.

Sponsorarbejde. Der gøres ekstra indsats for at få de sidste aftaler på plads. Lene hjælper med at få aftale på plads med Super Brugsen. Ny aftale med Totalbanken blev gennemgået. Kenneth tilpasser aftalen og forelægger den for Totalbanken.

 

Beslutningspunkter

Forslag fra seniorudvalg. Efter en god og konstruktiv snak var der enighed om, at der indføres ny vaskeordning hvor seniorspillerne også får en aktiv rolle. Seniorspillerne pålægges 50,00 kr. i kontingent til vask af træningstøj i foråret. Fra efteråret stiger kontingentet til 100,00 kr. pr. spiller for vask af træningstøj. Vask af kamptøj fortsætter uændret. Nyt Spillertøj bestilles i det nye år. 

Fyrværkerisalg) Seniorafdelingen har fravalgt at påtage sig opgaven i år. Opgaven er udbudt til Børne- og ungdomsafdelingen. Der er allerede interesseret hjælpere. Dem der hjælper får 50 % af overskuddet og det fordeles efter indsats. Kenneth får afklaret om vi kan undlade salg den 27.12, da vi erfaringsmæssigt ikke har ret stor omsætning denne dag. Kenneth reserverer Byporte til fyrværkerisalg. 50 % model vælges. Lasse kan være behjælpelig med at fremstille reklamemateriale. Lene og Ole kan hjælpe den 28.12.

DBU Fodboldskole2017. Der er ansøgt om at afholde fodboldskole med 1. prioritet i uge 26 og 2. prioritet i uge 27. Indtil videre er Lasse påsat som skoleleder, men der arbejdes på anden løsning.

klubudvikling. Der var enighed i bestyrelsen om at vi skulle deltage i projekt med at skaffe flere frivillige. Lars og Kenneth deltager i projektet sammen med klubrådgiver. Kenneth laver ansøgning.

 Mangler vi mål til kunstgræsbanen. Der mangler afklaring af 8 mands mål (1 stk.). Ellers skulle vi have de nødvendige mål.

 

Drøftelsespunkter

Brusere vores brusere mener vi at have fundet fejlene på. Der foreslås følgende indsatser. At vi oftere afkalker brusere og filtre. Flemming Pedersen, fra Oldboys afdelingen, har skaffet noget specielt afkalker og har tilbudt at vise hvordan brusere og filtre skilles ad. Vi skal have sat afkalkning af brusere og filtre i system, så det sker oftere.

Status på Fynsk Fodbold Award. Der var enighed om at det havde været et rigtig godt arrangement. Der satses på at få endnu flere med til dette arrangement næste år. 

 

Informationspunkter

Orientering fra de enkelte afdelinger  

Børneafdelingen Jan havde ønske og forslag til målmandstræning. Bestyrelsen syntes godt om forslaget og var indstillet på at fortsætte den tidligere ordning med at yde tilskud til målmandstræning. Jan havde haft kontakt til alle Børnetrænere og der bliver taget hånd om deres ønsker.

Ungdomsafdelingen

Sæsonen er afsluttet for alle hold.

Seniorafdelingen

Der er holdt møde med seniorudvalg og forslag omkring tøjvask drøftes på bestyrelsesmøde 16.11. Der skal findes ny seniortræner fra sommeren 2017, da aftalen med Torben Sangild udløber, og ikke forlænges.

oldboys. Der arbejdes på holdtilmelding næste år. Der arbejdes også videre på at finde kontingentløsning for Tommerup og Brylle så de bliver mere ensartet. Det blev besluttet at oldboys fremover betaler halvårligt kontingent. Der arbejdes også på at lave vinterkontingent for spillere som ikke er medlem af Tommerup boldklub. Herudover skal der også laves aftale med spillere fra Brylle omkring betaling af vask af kamptøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Generalforsamling

Status på fyrværkerisalg

 

Luk