Menu

Referat den 13. januar 2016

I mødet deltager:

Formand Kenneth Simonsen, Næstformand Lasse Andersen, Kasserer Anne Hansen, Ungdomsformand Lasse Andersen, Børneformand Jan Knudsen, Lars Drejergaard, Lene Juul, Jacob Kolath og Lars Zimsen.

Afbud: Ingen

 

 1. Opfølgning på sidste referat

  1. Jan indsender fondsansøgninger vedrørende nyt gulvtæppe med start ultimo januar.

  2. Lars Z koordinerer og superviserer dem af vore trænere og ledere, som ønsker at gøre brug af tilbuddet om Microsoft Office og Windows 10 pakke gennem DBU Fyn tilbuddet.

  3. Lars har aftalt med kommunen at vi bliver involveret i processen omkring renovering af kunstgræsbanen inden arbejdet går i gang.

 2. Beslutningspunkter

  1. Regnskab 2015

Regnskabet for 2015 blev fremlagt og endelig godkendt til fremlæggelse på Generalforsamlingen. Et helt igennem flot arbejde med et særdeles tilfredsstillende resultat for året.

  1. DBU Fyn delegeretmøde 2016

Lasse deltager.

  1. Ansvarlig for OK-benzinsalg

Lene Juul ville tage opgaven og kontakter selv SuperBrugsen for yderligere.

  1. Målmandstræning

Vi forhører os på trænermødet, så vi sikrer os at vi dækker behovet ind på et relevant niveau.

 1. Drøftelsespunkter

  1. Dagsorden Generalforsamling 2015+

Kenneth og Lasse sikrer at der bliver indkaldt til generalforsamling på vores website.

Bestyrelsessammensætningen vil være ..

 • Kenneth Simonsen, (på valg)

 • Anne Hansen

 • Lasse Andersen

 • Jan Knudsen, (på valg)

 • Lars Drejergaard

 • Lene Juul er på valg, (på valg)

 • Jacob Kolath Rasmussen

 • Suppleant 1, Gitte Krogh, (på valg)

 • Suppleant 2, Lars Zimsen, (på valg)

 • Revisor, Thomas Bo Jørgensen, (på valg)

 • Revisor, Morten Stahl, (på valg)

 • Revisor suppleant, Jan Vittrup (på valg)

Vedtægtsændringer

§4 skal i fremtiden lyde således:

Enhver kan blive medlem af klubben som aktiv eller passiv, når bestyrelsen godkender optagelsen.  Udmeldelse skal ske skriftligt og samtidig skal alt skyldigt kontingent betales. Herefter kan spillercertifikat udleveres elektronisk. Bestyrelsen fastsætter udmeldelsesdatoer, dog med en varsel på 14 dage.

  1. Forslag til aktivitetsområde ved klubhuset

Lars D fremlagde en 4-farvet skitse på højt niveau. Skitsen illustrerede tydeligt et område med fodboldaktiviteter som Pannabane, fodboldgolfhuller, hyggeområder, motorik- og løbebane etc. Det er en idé, som der så absolut skal arbejdes videre med, både hvad angår endelig udformning af området og dets indhold samt ikke mindst financieringen. Lars D fremlægger ideen på trænermødet med de formål at informere, få ideer og at rekruttere interesserede til det videre forløb.

 

  1. Trænermøde

Jan udarbejder endelig dagsorden, som Lasse fremsender til alle. Se vedhæftede fil. Ordstyrer er Jan. Lasse fremsender ligeledes endelig plan for banefordeling fra påske til sommerferien. Denne vil således være godkendt af alle træner INDEN trænermødet.

  1. Traditioner i klubben

Lars fremlagde et spændende oplæg til fælles sommerafslutning i 2016. Flere fællesskabsoplevelser kunne følge i kølvandet på denne ide i 2017. Formålet er at styrke klubben på tværs af årgangene og at udvikle nye traditioner. Lars fremlægger ideen på trænermødet.

  1. Sponsorstatus

Ingen ændringer siden sidst. Vi besluttede en genopfriskning af indholdet i aftalen med SportMaster på Trænermødet.

  1. Vært for Øens Hold Cup i weekenden, uge 41, 2016.

Det blev besluttet at vi ville teste ideen af på det kommende trænermøder samt at Kenneth ville undersøge nærmere om muligheden for overnatning på skolen inden vi kommer for langt i planlægningen.

Rammen er uge 41, 24 stk. 8-mandshold, 6 stk. 8-mandsbaner, vi sørger selv for madaftaler med lokale butikker, indkøb, laver selv maden, har alle vagter, boder og rengøring på skoler og i klubhus, dømmer selv kampene og har en stævneledelse fra egne rækker. 

  1. Oplæg om klubaftener

Lene tager initiativer i foråret. Mere om det senere.

 1. Informationspunkter

  1. Orientering fra de enkelte afdelinger

   1. Børneafdelingen

 • Flotte indsatser af alle hold ved kommunemesterskaberne.

 • Fyns Stiftstidendes Indestævne gav en særdeles flot finaleplads til U11 mens U10 røg ud i mellemrunden.

 • Mads og Co har fundet sponsorer til nyt kamptøj til U9, super flot gået. Sponsorerne er Sunds Blik, Team RE:STYLE og KJÆR DATA. Der skal lyde en stor tak til sponsorerne, skønt at U9erne nu er velklædte i klubbens dragt til stævnerne.

 • U10 og U11 søger, som aftalt, om tilskud til Vildbjerg Cup fra DBU Ungdomsfond 2016.

   1. Ungdomsafdelingen

    • Flotte indsatser af alle hold ved kommunemesterskaberne.

    • Fyns Stiftstidendes Indestævne gav puljekampe til U12 mens 14 gik videre fra puljen, men tabte desværre krydskampen.

    • U13/14/15 har fået nyt tøj, som er betalt af, sponsorerne Dymak A/S, Brylle Fritidscenter, Nipa ApS, Team Re-Style, Middelfart Sparekasse, Eldorado ApS.

   1. Seniorafdelingen

 • Vi starter op på træningen obligatoriske træning lørdag d. 6. februar, hvor der vil være suppe efterfølgende, så vi kan få varmen. Henover vinteren er der dog mange, der har benyttet sig af den ugentlige frivillige træning, som finder sted om torsdagen - juleaften var vi sågar 24 spillere, som trak i fodboldstøvlerne!

 • Ellers er det værd at nævne, at seniorafdelingen endnu en gang været ansvarlig for at sælge fyrværkeri. Her skal i særdeleshed lyde en stor tak til Christian Borg og Mikkel Lassen, som har været tovholdere for det omfattende projekt.

 

 

 1. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  1. Har vi en ny ansvarlig for OK-benzinsalg?

  2. Alkohol bevillingen, er den fornyelsen returneret til os?

  3. Status fyrværkerisalg

  4. TEAM Tommerup samarbejdsaftale sommer 2016 – 2017 for hvilke årgange?

 2. Kommende møder

 • Generalforsamlingen onsdag, den 3. februar 2015 kl. 18.00.

 • Trænermøde onsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.00 - 2030.

 

Luk