Menu

Den ordinære generalforsamling for 2021 udskydes

image
11. marts 2021 kl. 08:47
Grundet COVID-19 restriktioner skubbes den årlige generalforsamling til endnu ukendt dato

Som følge af COVID-19 og det medfølgende forsamlingsforbud, har bestyrelsen valgt at fremrykke den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen skal jf. klubbens vedtægter afholdes i det første kvartal ligesom regnskab også skal indsendes til kommunen inden april. Som tilfældet var sidste år, er der i dette ekstraordinære tilfælde, mulighed for at udskyde generalforsamlingen og regnskabsindsendelsen. Det har været diskuteret om generalforsamlingen skulle afholdes online, men en enig bestyrelse ønsker at afholde generalforsamlingen fysisk. Bestyrelsen oplyser om ny dato så snart myndighederne tillader større forsamling.

Luk