Menu

Formandens beretning

image
26. februar 2019 kl. 23:16

Formandens beretning Tommerup Boldklub 2018.

 

Tommerup boldklub er en traditionsbunden fodboldklub, men også en klub som udvikler sig blandt andet gennem samarbejde med øvrige klubber, institutioner og andre parter, hvilket jeg vil vende tilbage til i min beretning.

I 2018 var der 225 aktive fodboldspillere i klubben, det er status quo medlemsmæssigt i forhold til 2017. Det er skønt med så mange, som bruger vores fine anlæg i Tommerup Boldklub.

Bestyrelsen har været i den gode situation, at vi har kunnet byde velkommen til 4 nye bestyrelsesmedlemmer plus 1 ny suppleant, nemlig Jacob Vind, Benjamin Diernisse, Niels Mark Jørgensen, Kate Nielsen og undertegnede. Bestyrelsen har derfor fortsat bestået af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Med så mange nye ansigter i bestyrelsen har der skulle bruges en hel del tid og energi på at lære hinanden kende, afstemme forventninger, men der har også været brugt mange kræfter af alle til de mange opgaver som vi har været involveret i. Herfra skal der lyde en rigtig stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en fremragende indsats.

Efter mange år som formand for Tommerup Boldklub valgte Kenneth Simonsen ved sidste generalforsamling at træde ud af bestyrelsen, men bestemt ikke ud af klubben. Han har tilbudt sin hjælp med forskellige opgaver i klubben, hvilket vi i bestyrelsen er glade for. Herfra skal der lyde en rigtig stor tak til Kenneth.

2018 bød på flere nye tiltag i Tommerup Boldklub, et af dem var i starten af året hvor der blev afholdt frivillighedsaften kombineret med Gin smagning på initiativ af Lars Drejergaard. Det var en hyggelig aften med stort fremmøde, der endte ud i, af vi nu blandt andet har fået et målhold til 2 gange årligt at tjekke nettene i målene og evt. skifte dem. En spirende forældreforening som arrangerede sommerafslutningen, fællesspisning efter nogle træninger i efteråret, tøjsalget og andre spændende events med børne og ungdomsholdene i fokus.

I foråret udarbejdede vi i bestyrelsen nye sponsorpakker og nyt materiale til at præsentere for sponsorerne, eksisterende som nye. Vi sætter rigtig stor pris på vores sponsorers store opbakning, tusind til alle for støtten, med jer på sidelinien er det bare meget sjovere Tak til Jacob Vind der tog sponsoropgaven på sig.

Et andet nyt tiltag er Bold & Leg, et træningstilbud om boldleg og bevægelse til alle børn mellem 2 og 5 år og deres forældre. Børnene leger, hygger, sparker til bolde og øver sig i at gå til noget sammen med andre. Det er ikke fodboldtræning, men et roligt og hyggeligt forum hvor børn sammen med deres forældre, udfolder sig gennem forskellige legeuniverser. 

Tommerup Boldklub er også blevet udvalgt grundet vores fantastiske faciliteter til at være et af seks nye Talentcentre, hvor der i alt afholdes otte 1-dagssamlinger for U13 spillere og otte 1-dagssamlinger for U14 spillere. I U13 året og halvdelen af U14 året udgøres Talentcentrene af spillere fra DBU’s B & T licensklubber samt klubber udenfor licenssystemet. I det sidste halvår som U14 årgang indtræder spillere fra DBU’s Alicensklubber på de seks Talentcentre. Til det praktiske i forbindelse med afholdelsen af disse dagssamlinger har Tommerup Boldklub indgået et samarbejde med Fugleviglund Produktionshøjskole, der bruger dagene som en del af deres undervisning. Der skal lyde en stor tak til både DBU og Fugleviglund Produktionshøjskole for samarbejdet.

Klubben afviklede traditionen tro igen fælles sommerafslutning for alle hold i klubben i juni måned. Igen en stor succes. Der var ca. 200 som deltog i dette arrangement. Der blev foretaget 2 kåringer, nemlig årets træner, som meget fortjent blev Jan Vittrup fra U16. Ikke mindre fortjent blev Lars Hansen, klubbens altid villige alt muligt mand, årets TB’er. Et stort tillykke til Jer begge. Med til at skabe et så vellykket arrangement var vores nye forældreforening og igen sørgede ”Cykelholdet for grillpølser/grill menuer og drikkelse. En stor tak til ”cykelholdet”, for jeres hjælp.

Vores faciliteter er fantastiske både ude og inde, dem skal vi være stolte af og værne om. En stor tak skal lyde til Assens kommune for et godt samarbejde og pleje af vores udearealer. Også en stor tak til vores kridtfolk Helge og Gorm for at kridte græsbanerne op, det betyder utrolig meget at I vil hjælpe klubben med denne vigtige opgave. Endelig skal der lyde en meget stor tak til Lars Hansen for at hjælpe med mange praktiske opgaver.

Indsatsområderne for 2019 vil være:
1) At få konkretiseret klubbens opgaver
2) At få endnu flere frivillige med i fællesskabet til at hjælpe med opgaver
3) At få skabt aktiviteter som ikke går ud på turneringsfodbold I

Tommerup Boldklub er der altid plads på holdet til flere frivillige hvor vi i fællesskab har det sjovt og hyggeligt med at løse små og store opgaver. Så kom med ind på banen, det er meget sjovere end at stå på sidelinien og kigge på. Tak til alle jer som allerede er med på holdet, klubbens medlemmer, trænere og alle de frivillige, som er med til at gøre Tommerup Boldklub til det den er, nemlig vores klub. Tusinde tak til Jer alle.

Lars Tastum Madsen
Formand

 

Luk