Menu

Generalforsamling 2019

image
19. februar 2019 kl. 15:13

Tommerup Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19:30, i klubhuset, Tallerupvej 76, 5690 Tommerup.

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

Formandens beretning vil være tilgængelig fra den 24. februar 2019, her på hjemmesiden. Formanden vil komme med få supplerende bemærkninger til sin beretning på generalforsamlingen, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til den skriftlige beretning, såvel som årsregnskabet for 2018. Revideret regnskab og øvrige beretninger vil også blive tilgængelige på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Jacob Wrang Vind ønsker at udtræde af bestyrelsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen

 

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Tommerup boldklub, indkaldes til ordinær generalforsamling i TB’s klubhus, tirsdag d. 5. marts 2019

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

  

Vel Mødt

Luk