Menu

Generalforsamling 2020 - Ny dato

image
10. maj 2020 kl. 15:18

Ny dato for generalforsamlingen 2020 er nu fastlagt, på forudsætning af at det igen bliver muligt at mødes - hvis der fortsat er forbud mod forsamlinger, vil generalforsamlingen blive udskudt. 

Tommerup Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling, onsdag d. 17. juni 2020 kl. 19:30, i klubhuset, Tallerupvej 76, 5690 Tommerup.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Formandens beretning vil være tilgængelig senere på hjemmesiden. Formanden vil komme med få supplerende bemærkninger til sin beretning på generalforsamlingen, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til den skriftlige beretning, såvel som årsregnskabet for 2019. 

Lars Tastum Madsen ønsker at udtræde af bestyrelsen

Lasse Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen

 

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Tommerup boldklub, indkaldes til ordinær generalforsamling i TB’s klubhus, onsdag d. 17. juni 2020

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Luk