Menu

Generalforsamling 2020

image
04. marts 2020 kl. 20:09

*Bemærk venligst at generalforsamlingen udskydes til en endnu ukendt dato.

Tommerup Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling, onsdag d. 18. marts 2020 kl. 19:30, i klubhuset, Tallerupvej 76, 5690 Tommerup.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Formandens beretning vil være tilgængelig senere på hjemmesiden. Formanden vil komme med få supplerende bemærkninger til sin beretning på generalforsamlingen, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til den skriftlige beretning, såvel som årsregnskabet for 2019. 

Lars Tastum Madsen ønsker at udtræde af bestyrelsen

Lasse Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen

  

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Tommerup boldklub, indkaldes til ordinær generalforsamling i TB’s klubhus, onsdag d. 18. marts 2019

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

  

Vel Mødt

 

Luk