Menu

Referat generalforsamling 2019

image
15. marts 2019 kl. 09:05

Referat generalforsamling 05-03-2019

 

 1. Valg af dirigent:

Kenneth Simonsen valgt som dirigent.

Generalforsamlingen er lovlig - varslinger er lagt ud rettidigt.

 1. Beretninger:

Lars Madsen har udover den publicerede beretning på hjemmesiden, udarbejdet en mundtlig beretning. Lars Madsen beretter herom de sportslige aktiviteter i klubben, herunder overlevelse i Serie 2, pokalfinale ved U16 og udskiftningerne på trænerposten til Serie 2, Serie 3, U19 og U17.
Bold og leg er startet op i TB, som retter sig mod alle børn mellem 2 og 5 år.
225 aktive medlemmer i TB i 2018, cirka status quo.

Et nyt TUT-hold blev startet op ved gin smagning, som hver weekend har bidraget med en åbent TUT – tak for det.

 1. Aflæggelse af regnskab:
  Regnskab præsenteret ved kasserer Lasse Andersen.

Det fulde regnskab lagt på hjemmesiden.

 1. Behandling af indkomne forslag:
  Ingen indkomne forslag modtaget.

 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Lars Drejergaard: Modtager genvalg

Jakob Storm: Modtager genvalg

Jacob Wrang Vind: Modtager ikke genvalg

Ingen nye stiller op til bestyrelsen.
Bestyrelsen består derfor nu af 6 medlemmer.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  Lasse Andersen ønsker at stille op som suppleant

Rasmus Olsen ønsker at stille op som suppleant

Ikke flere end de to ovenstående stiller op som suppleant.

Lasse Andersen valgt som 1. suppleant

Rasmus Olsen valgt som 2. suppleant

 1. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
  Morten Stahl forbliver revisor

Thomas Jørgensen forbliver revisor

Kenneth Simonsen valgt som revisorsuppleant

 1. Evt. 
  Intet diskuteret
Luk