Menu

Referat generalforsamling 2020

image
07. juli 2020 kl. 22:11

Generalforsamling 17.06.2020

  1. Valg af dirigent

Kenneth Simonsen valgt som dirigent – han påpeger at indkaldelsen er varslet ordentligt og generalforsamlingen derfor er godkendt.

  1. Beretninger

Lars Drejergaard aflagde årets beretning, udarbejdet af formand Lars Tastum Madsen. Her var fokus bl.a. på vores 257 medlemmer, som er en fremgang fra 2018 – især i årgangene U13-U19, hvor tendensen rundt omkring på Fyn er færre medlemmer, men her har vi i Tommerup Boldklub øget antallet af medlemmer i denne aldersgruppe.

Herudover nævnes vores samarbejde med DBU talentcenter, hvor vi i 2019 fik tilgang af U15 talentsamlinger, så nu både U13, U14 og U15 spillere fra DBUs talentcentre bruger vores faciliteter.  

Slutteligt takkes alle klubbens frivillige, trænere og medlemmer for at gøre klubben til det den er.

 

Niels Jørgensen aflagde beretning om børnefodbold, bl.a. med fokus på nystartede U6/U7 hold. Der opleves ligeså interesse fra forældre med børn i 4-5-årsalderen. Derudover status på de resterende børnehold.

 

Lars Drejergaard aflagde kort beretning om seniorafdelingen.

  1. Aflæggelse af regnskab

Der blev fremlagt regnskab fælles af bestyrelsen. Fokus på hvorfor seniorafdelingen skabte større negativt resultat, bl.a. pga. trænerlønning, som var flyttet fra 2018 til 2019. Ydermere nævnes det at serie 1 skal bruge linjedommere og der er investeret i nyt kamptøj og træningstøj.

Sponsorat svinger grundet nogle sponsorere tegner kontrakter på 2 år – derfor betales der hvert andet år fra nogle sponsorere.  

DBU har været grunden til stigning i stigende indtægt på kunstofbanen.

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelse

På valg er:

Niels Jørgensen (modtager genvalg)

Lene Juul Hansen (modtager genvalg)

Benjamin Diernisse (modtager genvalg)

Lasse Andersen (modtager ikke genvalg)

Lars Tastum Madsen (modtager ikke genvalg)

 

Martin Nielsen valgt ind i bestyrelsen

Nicolaj Rønstrup valgt ind i bestyrelsen

Niels Jørgensen er genvalgt

Lene Juul Hansen er genvalgt

Benjamin Diernisse er genvalgt

 

Derfor står bestyrelsen nu af 6 medlemmer.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Rasmus Olsen valgt som 1. suppleant

Kenneth Simonsen valgt som 2. suppleant

  1. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

Thomas Jørgensen valgt som revisor

Morten Stahl valgt som revisor

Lars Drejergaard valgt som revisorsuppleant

  1. Eventuelt

Ros til bestyrelsen, som har været ramt af aftrædelser.

Da Lasse Andersen stopper som kasserer, bliver posten overtaget af Tina Rønstrup, hvor der er lavet en aftale om, at hun bliver kasserer udenom bestyrelsen.

Luk