Menu

Referat generalforsamling 2021

image
12. juni 2021 kl. 11:25

Referat for den ordinære generalforsamling i Tommerup Boldklub onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19

 

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Kenneth Simonsen, der bliver valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægterne

 

 1. Formandens beretning

Formandens beretning oplæst af formand Lars Drejergaard og uddelt til generalforsamlingen.

 

Der bliver spurgt ind til antallet af medlemmer: Her er svaret at der er fremgang på børne- og ungdomsafdelingen. Deriblandt har klubben oplevet stor succes med mange U19 hold samt nyt U5-U6 hold.

 

Derudover ikke flere bemærkninger.

 1. Fremlæggelse af regnskab

I 2020 har Tommerup Boldklub skabt et overskud, der bl.a. skyldes færre udgifter til dommere, stævne- og holdgebyr samtidig med at der stadig er kommet indtægt fra kontingent og sponsorere samt ansøgninger til Corona puljer for diverse tabte indtægter.

I foråret 2020 blev trænerne desuden trukket 1/3 i godtgørelse, grundet stor usikkerhed omkring økonomien.  

Coronapausen og usikkerheden heraf har også gjort at der ikke blev brugt mange penge fra klubbens side.

 

Regnskabet godkendt ved generalforsamling

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Formanden har ikke modtaget forslag

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • På valg er
  • Martin Nielsen (modtager genvalg)
  • Nicolaj Rønstrup (modtager genvalg)
  • Lars Drejergaard (modtager genvalg)

De tre ovenstående modtager genvalg i bestyrelsen – ingen øvrige stiller op

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Rasmus Olsen valgt som suppleant

Jeppe Roulund Hansen valgt som suppleant

 

 1. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

De to nuværende revisorer Morten Stahl og Thomas Bo Jørgensen fortsætter

Bettina Jacobsen valgt som revisorsuppleant

 

 1. Eventuelt

Ønske om at bruge penge på musikanlæg, så alle hold kan tilslutte sig højtalerne direkte, fra banen, via wi-fi. Ønsket kan ikke vedtages under eventuelt, men idéen er allerede i gang i bestyrelsen.

Måltavlen samt mikrofon er ligeledes under diskussion i bestyrelsen, så det hele kan styres fra banen.

Idé om at lave TB dage, hvor flest mulige hold spiller kampe og stævner på samme dag – denne idé er tidligere vendt i bestyrelsen, som ligeledes bakker op om dette - Dog kan der være dommerudfordringer eller ønsker fra modstandere om at rykke kamp. Bestyrelsen vil dog forsætte med at arbejde med denne idé.

Spørgsmål til bolddrenge, som tidligere har været i gang for senior – dette er bestyrelsen bekendt med, dog har det været besværliggjort grundet Covid-19.

Ros til Facebook opslag omkring dagens TB kampe – dette giver et bedre bånd de forskellige hold i blandt.

Tidligere har der været snak om kamera, der kan stilles op til kampe, så man har optagelser af kampene – bestyrelsen droppede dog idéen for nu, da der var frygt for en for lille aktivitet sammenlignet med abonnementsprisen.

Spørgsmål vedrørende ordning for spillere, der er flyttet til Odense, men stadig er aktive i Tommerup Boldklub – idéen er noteret.

Luk