Menu

Referat, generalforsamling 2022

image
02. april 2022 kl. 10:13

Referat, Ordinære generalforsamling Tommerup Boldklub, 24. marts 2022

 

 1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsen indstiller Kenneth Simonsen.
  • Ikke andre bud, hvorfor han vælges som dirigent.
  • Dirigenten bekræfter at varslingen om generalforsamling er godkendt.
 2. Formandens beretning
  • Lars fremlægger beretningen for generalforsamlingen
  • Corona begrænsede igen klubbens aktiviteter i år 2021.
  • I 2021 blev der bl.a. afleveret en fodbold til alle børnespillerne, da coronaen havde lukket landet ned.
  • 2021 var også året, hvor klubaktier blev introduceret. Det blev en succes, og fortsætter derfor i 2022.
  • Desuden var 2021 året hvor renovering af omklædningsrum blev igangsat.
  • For første gang i mange år, kom pigefodbolden tilbage til Tommerup Boldklub.
  • Desværre opleves der frafald i seniorfodbolden.
  • Der skal lyde en stor tak til både trænere og koordinatorer, bestyrelsen samt alle frivillige i klubben.
 3. Fremlæggelse af regnskab
  • Kontoplanen er i løbet af 2021 blevet ændret, for at gøre regnskabet mere overskueligt.
  • corona har der været ekstra udgifter til rengøring.
  • Årets resultat viste et overskud på 42.925 kr.
  • Ingen bemærkninger eller spørgsmål blandt de fremmødte.
  • Regnskabet godkendes og der siges tak til kassereren.
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Ingen forslag modtaget
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • På valg er:
   1. Benjamin Diernisse (modtager genvalg)
   2. Lene Juul Hansen (modtager genvalg)
   3. Niels Jørgensen (modtager genvalg)
 • Dennis Henriksen stiller op til den sidste og 7. ledige plads, og bliver valgt ind uden valgkamp.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Rasmus Olsen vælges som 1. suppleant
  • Kenneth Simonsen vælges som 2. suppleant
 2. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
  • Morten Stahl og Thomas Bo Jørgensen fortsætter som de 2 revisorer.
  • Bettina Jacobsen vælges som revisorsuppleant.
 3. Eventuelt
  • Generalforsamlingen orienteres om, at Tina stopper som kasserer fra d.d. Der lyder en stor tak til Tina.
  • Tina takker for hendes tid som kasserer.
  • Charlotte Lindgaard Drejergaard overtager tjansen som kasserer – tak til hende.
Luk