Menu

Referat 13 marts 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 13.03.2019 kl. 19:30-21:30

 

Deltagere: Benjamin, Lars D., Lars M., Lene, Niels og Rasmus.

Afbud: Lasse og Jakob S.

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand - Lars M.       
Næstformand - Lars D.
Kasserer - Lasse A.    
Sekretær - Benjamin    
Seniorformand - Lars D.       
Ungdomsformand - Jakob S.    
Børneformand - Niels           

2. Drift

2.1 Ændring af græsbaner

11-mandsbane på græs, bliver ændret til to 8-mandsbaner.
De fire 5-mandsbaner på græs bibeholdes.


2.2 Kampledere 5-mands stævner

Vi fastholder kampledere på 5-mands stævner, i det omfang det kan lade sig gøre. Benjamin giver besked til de pågældende trænere.


2.3 Budget til bolde og rekvisitter

Der skal fastlægges budget til bolde og rekvisitter. 15.000 kr. afsættes.


2.4 Forældremøder, bestyrelsens deltagelse

Trænerne blev på trænermøde opfordret til at afholde forældremøde. Hvis ikke vi er informeret om afholdelse af forældremøder, påmindes trænerne om denne opfordring. Bestyrelse skal være synlige til disse forældremøder.
Lars M. udarbejder en plan, som bestyrelsen tager med til forældremødet.


2.5 U10 – Hold eller ej. General hvervning og fastholdelse af spillere

Kun 5-6 reelle U10 spillere tilbage. U10 og U11 holdene bliver sammenlagt træningsmæssigt.
Det forsøges at stille hold, til nogle U10 stævner.


2.6 Tøj – Holdsæt til U10/U11 eller vinterjakker til trænere

Der købes 2X 8-mands spillersæt til U10 og U11. Der indhentes tilbud på trænerjakker, men med delvis egenbetaling for trænerne.


2.7 Gavekort til konfirmander

Der gives gavekort til årets TB konfirmander.

3. Udvikling

3.1 Kampagne – ”gå i bad og bli’ glad”

Trænerne og forældre skal gøre en ekstra indsats, for at spillerne tager bad i klubben. Et punkt der skal med på forældremøde. Evt. et slags ”nyhedsbrev” der sendes rundt pr. mail og lægges på hjemmeside.

3.2 Nye barstole

Lars D. står for at købe nye barstole.


3.3 Nyt TV og TV-pakke

Der skiftes TV-pakke udbyder. Nyt TV udsættes, til Jakob S har præsenteret for bestyrelsen.


3.4 Nye tiltag til information af klubbens medlemmer (lokalområdet)

Lars M. laver nyhedsbrev, der udkommer cirka en gang månedligt.

 

4 evt.

4.1 DBU Talentsamling d.27. marts 2019

Der er udsendt tilbud til DBU, som stadig mangler accept. Vi kræver svar inden fredag d. 15. marts.


4.2 Billeder til hjemmesiden af bestyrelsen

Når nyt tøj ankommer, tages der billede af bestyrelsen, som lægges på hjemmesiden.

 

5 Næste møde

Aftales senere.

Luk