Menu

Rederat bestyrelsemøde 19 Mars 2018

 Referat bestyrelsesmøde den 19.03.2018 kl. 19:30-21:30

 

 

Deltagere: Benjamin, Jacob V., Jakob S., Lars D., Lars M., Lene, Niels, Kate og Lasse

 

Afbud:

 

Opfølgning tidligere møder

 

Opgave fordelingen – Er der enighed om fordelingen? Er der opgaver der er glemt?

 

Godkendt, Lasse sender ud til alle træner.

 

1.2   Billeder af bestyrelsen, trænerne og holdlederne - Ens trøjer viser sammenhold/fællesskab.

 

Lars M bestiller trøjer så alle med tilknytning til klubben kan bliver fotograferet til hjemmeside. Lasse laver tidsplan for fotografering. Billede vil også blive hængt op i klubben

                 

 Beslutningspunkter

 

2.1  Forældreforening – Fastsætte foreningens formål og opgaver – Få igangsat foreningen.

Skal forældreforeningen på sigt være en selvstændig forening, lig en støtteforening?

 

Lars D indkalder til møde med dem som har sagt de vil høre mere til frivillighedsaften. Fast opgaver som vil blive lagt over til forælderforeningen kunne være: Sommerafslutning, Sponsor aften med Marcussen sport.. Velkomst folder

 

2.2 Kampleder og dommer – Uddannelse, aflønning m.m.

 

Benjamin arbejder på sagen. Lasse snakker med Anne ang. Afregning. Betaling for at dømme i 2018 bliver Kr. 150,- for alle

 

                                                                                                                            

2.3 Forældre i Tutten.

 

Der er indkaldt til møde med dem som har meldt sig til frivillighedsaften. Der skal indkøbes nøgleboks til tutten. Lars M sørger for dette.

 

2.4 Markedsføring af kommende sæson – Hvad skal vi sætte i gang fra bestyrelsens side?   

Husstandsomdelt pjece med Tommerup BK’s muligheder

FB markedsføring målrettet fsk. Årgange (Børn, Ungdom, Senior, OB)

Plakat opslag

Evt. Overordnet markedsføring strategi – Årshjul.

 

Der sættes en pjece i gang, som b.la indeholder: Velkomst til Tommerup Boldklub, vores værdier og frivillig hjælp.

 

2.5 Micro-afd.  – U3/U4 – Hvad kræves der for at komme i gang – og godkendelse hertil  (kort indlæg fra Niels)

 

Der skal kordineres hvornår de skal træne og hvor ? Lene og Niels snakker sammen.

 

2.6  Trænere til efterårssæsonen

 Der skal findes trænere til U10 og U16/17, da Rene Mauritsen og Peder og Jan Vittrup stopper til sommerferien

 

U10 kan bliver måske slået sammen med U11. Mht. U16/U17 arbejdes der på sagen.

 

2.6  Næste møde. 23 April.

 

Orienteringspunkter

 

3.1           Opfølgning på trænermøde.

 

                  Gik fint, dog opfordre vi til at endnu flere deltager

 

3.2  DBU Fyn inviterer alle fra de fynske klubber til infomøde om den kommende stramning af             persondataloven og fodboldpasset. Mødet foregår d. 4. April.

 

 

Punkter til næste møde

 

4.1          

 

Evt.

Luk