Menu

Referat 14. marts 2022

Bestyrelsesmøde d. 14. marts 2022

Deltager: Benjamin, Lars, Lene, Martin, Niels og Rasmus

Renovering
Underetagen blev gennemgået med opdatering på fremdrift og de næste skridt.


Priser på bander
Niels fremlægger og foreslår nye priser og mere enkelte sponsorater, så de er mere gennemsigtige.
De nye priser og typer sponsorater, bliver fremover gældende for kommende sponsorere.


Trænermøde: Dagsorden og Min karriere i Tommerup BK
Benjamin har begge klar til trænermødet og ligger samtidig dagsorden ud på trænergruppen.


Øens hold uge 41
Martin har styr på bookning af Tallerupskolen
Bestyrelsen har diskuteret hvorvidt stævnet skal afholdes som 5-mands eller 8-mands. Martin snakker med koordinatoren fra Øens hold, for at høre hans anbefaling.
I rekruttering af dommer, giver det en fordel at afholde 5-mands.


Børneattester
Lene ville undersøge


Generalforsamling
Lene sørger for tarteletter. Benjamin har styr på tilmeldingen til spisning.
Lars laver dagsorden.
Benjamin, Lene og Niels er på genvalg.


Hjemmesiden
Træningstider bliver opdateret efter trænermøde.
Forslag om at tage billeder til trænermøde – dette forsøges med så mange muligt.


DBU Talent
Lene tager april, Benjamin tager maj.


DBU tilbud: 2+1+1 og ungetræner-uddannelse
Vores ungetrænere kan evt. få tilbuddet om ungetræner-uddannelse.


Evt.
Vi er blevet kontaktet vedr. muligheden for at vi bliver tilmeldt Motivu. Benjamin sørger for kontakt, for at få mere nøjagtig information.
Martin opdaterer omkring den kommende træneruddannelse i klubben.

Luk